Prima   -  Presa   -  Noutăți - Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030", propusă de Guvern pentru consultare și dezbatere publică

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030", propusă de Guvern pentru consultare și dezbatere publică

   
26.07.2022   312 Accesări  

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030" este propusă de Guvern pentru consultare și dezbatere publică. În contextul actual extrem de dificil, Republica Moldova fiind afectată de crizele regionale și globale, Guvernul și-a propus definirea unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru a consolida reziliența față de crizele viitoare și a crea baza pentru dezvoltarea durabilă și incluzivă a țării.

Prin urmare, strategia este documentul național pe termen lung, care descrie direcțiile de dezvoltare a țării și care adaptează prioritățile, obiectivele, indicatorii și țintele angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova la contextul național. Este vorba în special de Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană și angajamentele care derivă din statutul de țară-candidat pentru aderarea la UE, dar și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Necesitatea documentului este determinată de asigurarea unui cadru unic și coerent care urmează să consolideze politicile publice. Mai mult decât atât, urgența unui document strategic este condiționat și de noile realități economice, sociale și de securitate care afectează Republica Moldova, la fel ca întreaga regiune sau chiar lume. Pandemia COVID-19, criza energetică, creșterile accelerate ale prețurilor, secetele și inundațiile recurente, crizele economice și, mai nou, criza de securitate cauzată de invazia militară a Federației Ruse în Ucraina, toate evidențiază importanța unui document de planificare care să contribuie atât la o adaptare mai bună la noile realități, cât și să sporească procesul de dezvoltare prin valorificarea oportunităților și prevenirea activă a riscurilor.

Pentru dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova, dimensiunile cele mai importante ale calității vieții sunt: veniturile, condițiile de trai, educația, cultura, sănătatea, solidaritatea socială, încrederea în guvernare, încrederea în justiție, securitatea umană și calitatea mediului. Obiectivele strategiei răspund necesităților urgente ale societății. În acest sens, documentul face legătura directă dintre aspirațiile de bunăstare, pe de o parte, și politicile care vor contribui la aceste obiective, pe de altă parte.

De asemenea, documentul va ghida asistența partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în raport cu prioritățile naționale de dezvoltare și va asigura o mai bună coordonare a proiectelor și resurselor disponibile. O altă misiune a strategiei va fi să mobilizeze reprezentanții societății civile și comunității științifice să fortifice eforturile conjugate ale acestora pentru sectoarele și domeniile prioritare care asigură calitatea vieții.

Propunerile și recomandările pentru proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030" pot fi expediate până la 15 august 2022 la adresa de email: cancelaria@gov.md