Prima   -  Presa   -  Noutăți - Invitație de participare la licitație

Invitație de participare la licitație

   
09.02.2024   972 Accesări  

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN CAHUL:
Contract #3:
APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE Cahul Rural

Termenul limită de depunere 04 Aprilie 2024 
12:00h, ora Moldovei 

Țara:      Republica Moldova  
Nr. de ref.:        

Rețele de aprovizionare cu apă: 

45247130-0
  Rețele de canalizare: 45232400-6
  Instalații pentru aprovizionarea cu apă:         45332000-3
  Contoare de apă: 38421100-3

 

Nr. achiziție KfW:         509 738
Agenția de executare a proiectului (AEP):        Primăria Cahul (AEP 1) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (AEP 2)

Primăria orașului Cahul a primit finanțare de la KfW pentru costul Proiectului de Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru plățile în cadrul Contractului nr. 3 de Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul Rural (WSS Cahul Rural).

Primăria municipiului Cahul invită acum ofertele sigilate de la ofertanții eligibili pentru construcția următoarelor lucrări:

WSS Cahul Rural

  • 4.WS.1 Reabilitarea rețelei de apă a orașului Cahul
  • 4.WW.1 Extinderea rețelei de canalizare a orașului Cahul
  • 4.WS.2 Extinderea rețelei de apă din Cotihana (pe bază opțională)
  • 4.WW.2 Rețeaua de canalizare Cotihana
  • 5.WW.1 Construcția sistemului de colectare a apelor uzate din Cahul
  • 4.WW.3 Rețeaua de canalizare Crihana Veche (pe bază opțională)
  • 5.WS.1 Sistem de contorizare la distanță a apei (pe bază opțională)

Lucrările trebuie să respecte în totalitate reglementările naționale și trebuie finalizate în termen de 18 luni, urmate de o Perioadă de Notificare a Defectelor de 12 luni.

Contractul (contractele) va (vor) fi atribuit(e) ofertantului (ofertanților) care oferă cel mai mic cost evaluat pentru angajator, sub rezerva îndeplinirii de către ofertantul (ofertanții) selectat(i) a (le) criteriilor de calificare necesare. Ofertanții care doresc să ofere reduceri în cazul în care li se atribuie contractul sunt invitați să specifice aplicarea unei astfel de reduceri în "Scrisoarea de ofertă"

Licitația se va desfășura prin intermediul procedurii de licitație competitivă internațională cu calificare, așa cum este specificat în Ghidul KfW pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii asociate în cadrul cooperării financiare cu țările partenere ianuarie 2021 ("Ghidul KfW").

Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la

Primăria Cahul

În atenția: Dl. Nicolae Dandis

primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie să fie trimise în copie la:

jan.vogt@fwt.fichtner.de

Un set complet al Documentației de Licitație este disponibil pentru Ofertanții interesați în format electronic, la cererea scrisă adresată persoanelor de contact menționate mai sus.

Documentele de calificare și ofertele trebuie să fie depuse doar în format electronic și încărcate pe o platformă online furnizată de exficon GmbH în data sau înainte de 04 Aprilie 2024 12:00h, ora Moldovei; pentru mai multe detalii, consultați clauza ITB 22.1 din documentul de licitație. Nu vor fi acceptate documente de calificare și ofertele încărcate cu întârziere.

O atenție sporită va fi acordată conținutului modificat al plicurilor, în conformitate cu clauza 11 din Instrucțiunile pentru ofertanți:

Plicul 1 (a) DOCUMENTUL DE CALIFICARE ȘI OFERTA TEHNICĂ

Plicul 2 (b) OFERTĂ FINANCIARĂ

De asemenea, originalul Garanției de participare la licitație trebuie să fie livrat la adresa indicată în clauza ITB 22.1 din documentul de licitație până la data de 04 Aprilie 2024 12:00, ora Moldovei.

În prima ședință publică, doar Documentul de calificare și Oferta tehnică vor fi deschise în prezența reprezentanților desemnați de ofertanți. În a doua sesiune publică vor fi deschise doar Ofertele financiare ale Ofertanților care au întrunit criteriile de calificare și au trecut evaluarea tehnică

O ședință pre-licitație și o vizită la fața locului va avea loc în data de 28 Februarie 2024, ora 10:00 (ora Moldovei) la Primăria Municipiului Cahul.