Prima   -  Presa   -  Noutăți - ANUNȚ privind lansarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

ANUNȚ privind lansarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

   
02.07.2024   1030 Accesări  

Actualizat 18.07.2024

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și în vederea inițierii etapei de planificare și programare în domeniul dezvoltării regionale și locale, începând cu data de 01 iulie 2024se dă startul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională și locală în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține dezvoltarea  socio-economică regiunilor de dezvoltare și a localităților, orientată spre îmbunătățirea calității condițiilor de trai cetățenilor din Republicii Moldova.

Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru dezvoltarea regională va fi organizat în baza Anexei nr. 2 al Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022. Acest apel competitiv de proiecte va fi organizat în baza Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 7/24 din 21.06.2024: 

Ghid_de_aplicare_a_proiectelor_de_dezvoltare_regionala.docx

Aplicanții eligibili pentru participarea la Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regionalăsunt autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II, care pot depune proiecte de finanțare pentru următoarele măsuri:

  • Măsura 1.1 - Valorificarea infrastructurilor de afaceri (min 10 mln - max 25 mln) - eligibile APL I și II;
  • Măsura 1.3 - Sporirea atractivității turistice (min 10 mln - max 25 mln) - eligibile APL I și II;
  • Măsura 2.3 - Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (min 10 mln - max 30 mln) - eligibile APL I, orașe ce dețin PRU aprobate;
  • Măsura 3.1 - Aprovizionare cu apă și sanitație (min 20 mln - max 60 mln) - eligibile APL I și II;

Proiectele pot fi finanțate cu până la 60 de milioane de lei, în funcție de măsură și domeniul de intervenție.

Înscrierea la concurs se realizează prin depunerea la distanță în format electronic.

Proiectele de dezvoltare regională pentru participare la Concurs vor fi depuse electronic în termen de 30 zile de la data de lansare a Concursului (termen limită: 30 iulie 2024, ora 17.00), iar dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs vor fi depuse în termen de 90 de zile calendaristice de la data aprobării Raportului de evaluare a Notelor  Conceptuale.

Înscrierea la concurs la distanță, respectând  termenii menționați supra, se efectuează în regim on-line, pe platforma Sistemului Informațional de Gestionare a Proiectelor de Dezvoltare Regională și Locală https://mrdp.midr.gov.md/, instrucțiunea și Ghidul de utilizare găsiți mai jos la fișiere atașate.

Dosarele depuse după expirarea termenului stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Fișiere atașate:
Regulament Concurs: Ghid_de_aplicare_a_proiectelor_de_dezvoltare_regionala_.docx
HG 152/2022: AICI.
Instrucțiunea privind utilizarea sistemului informațional: AICI.
Instrucțiunea Video Sistem Informațional: AICI.
Prezentare_Apel_FNDRL_2024_RO.pdf
Prezentare_Apel_FNDRL_2024_RU.pdf
Instrucțiune Video Sistem Informațional: Depunerea Notelor Conceptuale AICI