Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roșu,r. Cahul

Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roșu,r. Cahul

   
20.07.2011    

Denumirea aplicantului: primăria s. Roșu, raionul Cahul

Obiectivul general: Satisfacerea nevoilor de apă ale populației din satul Rosu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul și satele înconjurătoare 

Localizarea proiectului: satul Roșu, raionul Cahul

Costul total al proiectului: 3161,08 mii lei

Contribuția altor finanțatori: 3161,08 mii lei ( Suport financiar alocat de către Guvernul Romăniei prin intermediul GIZ Moldova)

Suma valorificată din sursele GIZ în anul 2012: 2270,56 mii lei

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 

Proiectul a fost lansat în toamna anului 2011, însă implementarea propriu zisă a început în anul 2012. Pe parcursul anului 2012 s-au executat lucrări de instalare a rețelei de apeduct și a utilajului la stația de pompare, conectarea utilajului la energia electrică. La data de 22 noiembrie 2012 a avut loc recepția finală a lucrărilor efactuate în cadrul proiectului. La data de  19 decembrie 2012 obiectul a fost transmic către aplicant.

Rezultate obținute:

  • 14186 m de rețea de apeduct instalată  (din 14186 m conform proiectului)
  • 36 cămine de vizitare construite (din 36 planificate)
  • 2 stații de pompare construite
  • Bunurile obținute în cadrul proiectului transmise către aplicant.

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII:

 GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO