Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - Apă curată pentru comunitățile bazinului rîului Prut

Apă curată pentru comunitățile bazinului rîului Prut

   
20.07.2011    

Solicitantul: Primăria comunei Manta

Prioritatea1: Reabilitarea infrastructurii fizice

Obiectivul general al proiectului: Construirea infrastructurii adecvate și durabile de alimentare cu apă pentru localitățile Manta si Crihana Veche prin extinderea sistemului de alimentare cu apă centralizat al or. Cahul și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii.

Localizarea proiectului: c. Manta și s. Crihana Veche

Costul total al proiectului: 16867,7  mii lei

2011

În preioada de raportare a fost organizat concursul de selectare și angajarea responsabiluilui tehnic, a fost desfășurat concursul de angajare a managerului de proiect de proiect. 

Rezultatele obtinute la momentul raportării: 

  1.  1 proces verbal de recepție a lucrărilor în valoare de 921239 lei prezentat către ADR (900m. rețea magistrală de apeduct)
  2.  1 manager de proiect angajat pentru monitorizarea implementării proiectului.
  3.  1 supraveghetor tehnic angajat.
  4.  1 plan de implementare a proiectului actualizat.
  5.  Pe parcursul lunii septembrie au fost intocmite 4 procese verbale de recepție a lucrărilor în valoare de 1 354 086 lei si prezentate la ADR Sud. 
  6.  Din lungimea totala a apeductului, pîna la finele lunii septembrie a fost construita retea cu lungimea de 47 678 metri, dintre care in s. Criahana Veche 29321 metri, c. Manta 18357 metri.
  7.  59 km de rețea de apeduct construită la finele anului.

2012

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 1199,1 mii lei

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 1199,1 mii lei

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

 - au fost finalizate integral lucrările de construcție a rețelei de apeduct pe o lungime de 59 km;

- în perioada aprilie - mai s-au efectuat lucrările de spălare a rețelelor de apeduct;

 - începînd cu luna iunie a fost executată testarea sistemului de apeduct în comuna Manta și s. Crihana Veche.

În luna august a avut loc recepția finală a lucrărilor. La data de 8.11.2012 au fot transmise bunurile obținute în cadrul proiectului către beneficiar.

Rezultate obținute:- 59 km rețea de apeducte construite;

- sistemul de apeduct testat;

- 1200 m de trotuar din c. Manta și s. Crihana Veche a fost  restabilit

- obiectul transmis către aplicant;

 

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII:

GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO