Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - ”Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca''

”Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca''

   
11.08.2011    

Solicitant: Primăria orașului Cimișlia

Obiectivele proectului: Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea situației privind asigurarea cu servicii de canalizare a 14 123 locuitori din or. Cimișlia și aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare a 1 134 locuitori ai s. Ecaterinovca.

Localizarea proiectului:Comuna Ecaterinovca și orașul Cimișlia din raionul Cimișlia

Costul total al proiectului: 11 688 820 lei. 

2011

Proiectul ,,Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionaire cu apă a satului Ecaterinovca" a fost implementat pe etape, astfel că etapa care viza comuna Ecaterinovca a fost finalizată complet în noiembrie 2011. Etapa care vizează orașul Cimișlia s-a încheiat în vara anului 2012. 

Pentru comuna Ecaterinovca proiectul a prevăzut construcția integrală a sistemului de alimentare cu apă și  sanitație. Au fost montate 9,5 km de apeduct și 7,5 km de canalizare și construite 2 stații de pompare. Perioada de implementare a durat 4 luni, din august 2011 până în luna noiembrie a aceluiași an. Partea care a vizat comuna Ecaterinovca a costat în jur de 5 000 000 lei, bani din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

2012

Partea din proiect „Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia" a fost completată și extinsă pentru a deveni viabilă.Astfel, în cadul aceluiași proiect mai este prevăzută și construcția stației de epurare a apelor reziduale din contribuția Agenției de Dezvoltare Cehe și a Fondului Național Ecologic. Proiectul implementat în orașul Cimișlia  a constituit din construcția unei artere de canalizare, cu lungimea de 4,7 km, de la stația de pompare a apelor reziduale până la stația de epurare. Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  6165,26 mii  lei.

      În cadrul etapei a II-a  a proiectului au fost desfășurate următoarele activități: 

 •  a fost prezentat de către primăria or. Cimișlia proiectul tehnic care prevede construcția a 4768 m rețea de canalizare;
 •  a fost elaborată documentația de licitație și lansat anunțul despre licitație. Licitația a fost desfășurată la data de 23 martie. Au fost evaluate ofertele și desemnat cîștigătorul SRL "Valdcongrup" cu oferta în valoare de 5 174,8 mii lei;
 •  au fost construiți 4700 metri de rețea de canalizare sub presiune, construite n 18 cămine de vizită.
 •  La 11 decembrie 2012 a fost desfășurată recepția finală a obiectului.

În cadrul etapei a III-ia a proiectului  au fost desfășurate următoarele activități:

 •  realizate lucrări de construcție a unei porțiuni de 460 m. de rețea de canalizare de la rețeaua existentă a s. Ecaterinovca pînă la stația de pompare nr 4 din or. Cimișlia.
 •  La 20 noiembrie 2012 a fost desfășurată recepția finală a obiectului.
 •  La data de 11.12.2012 bunurile obținute în cadrul proiectului au fost predate către aplicant.

Rezultate obținute:

 •  2 proiecte tehnice elaborate pentru etapa a doua a proiectului;
 •  2 licitații publice desfășurate;
 •  2 contracte de antrepriză semnat cu antreprenorul;
 •  1 manager de proiect angajat;
 •  2 responsabili tehnici angajați;
 •  3 recepții finale a lucrărilor efectuate;
 •  4780 m în 2 linii ( total 9560 m) construită rețeaua de canalizare sub presiune de la stația de pompare nr. 4 or. Cimișlia pînă la stația de epurare din or. Cimișlia;
 •  460 m. rețea de canalizare sub presiune construită între c. Ecaterinovca și or. Cimișlia;
 •  procese verbale de recepții la terminarea lucrărilor și finale semnate și transmise la Inspecția de Stat în Construcție; 
 •  aplicantul proiectului a recepționat bunurile din cadrul proiectului;
 •  proiectul a fost finalizat integral conform proiectului tehnic.

Costul total al proiectului se ridică la suma totală de  11 688 820 lei.

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII

 

GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO