Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - Construcția drumului de acces Dimitrova - Acui

Construcția drumului de acces Dimitrova - Acui

   
24.03.2014    

Solicitantul: Primăria c. Cîietu, r. Cantemir

Prioritatea l: Reabilitarea infrastructurii fizice

1.     Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului locuitorilor comunelor Cîietu și Baimaclia spre centrul raional Cantemir prin construirea unui drum cu lungimea de 4 km între satele Dimitrova și Acui.

2.     În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activități majore: Reactualizarea proiectului tehnic al construcției drumului; lucrări de construcție a drumului; sensibilizarea populației despre importanța proiectului și modul de finanțare; crearea Asociației de Beneficiari.

3.    Partenerul (partenerii): Primăria comunei Baimaclia, r-l Cantemir

4.    Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud, Raionul Cantemir, Localitățile: Cîietu, Dimitrova,
Acui, Baimaclia

---------------------------------------------------------------------------

Proiectul a fost lansat oficial în 2012.

Peroada de implementare: martie-noiembrie 2012

Costul total al proiectului: 15306,7 mii lei

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 15306,7 mii lei

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:  15306,61 mii  lei

 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului în perioada de raportare:

- a fost organizată și desfășurată licitația publică, desemnat cîștigătorul, compania SRL „Construm", semnat contractul de executare a  lucrărilor în suma totala de 14 684 mii lei; 

- s-a desfășurat concursul și a fost selectat și angajat responsabilul tehnic și managerul de proiect; 

- în aprilie 2012 au început lucrările de costrucție în cadrul proiectului;

- au fost executate lucrările de terasament;

- s-au efectuat lucrări de construcție a sistemului rutier pe o porțiune de 4,6 km;

- s-au executat lucrările  de  construcție a podețelor tubulare și dreptunghiulare; 

- executate lucrările de construcție a trotuarelor;

Rezultate obținute:

  -  tenderul pentru achiziția lucrărilor desfășurat;

-  1 contract de antrepriză cu antreprenorul semnat;

-  1 manager de proiect  și un responsabil tehnic angajat;

-   drum construit pe o porțiune de 4,6 km.

 

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII

   GALERIE FOTO