Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - Complexul sportiv Căușeni

Complexul sportiv Căușeni

   
24.03.2014    

Solicitant: Consiliul Raional Căușeni

Prioritatea 1: Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, creșterea competitivității în promovarea modului sănătos de viață, pregătirea sportivilor de performanță și prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul Căușeni. 

3.    Partenerul (partenerii):

Consiliul Raional Cimișlia, Consiliul Raional Ștefan Vodă,

4.    Localizarea proiectului: raionul Căușeni, or. Căușeni

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII:

2011

Activitățile efectuate în cadrul proiectului:

-  La data de  24 mai 2011 a avut loc lansarea oficiala a proiectului. 

- Au  avut loc două ședințe de lucru cu reprezentanții CR Căușeni privind preluarea actelor de recepție a lucrărilor efectuate pîna la moment și deasemenea a fost pus în discuție pregătirea documentelor pentru preluarea contractului de antrepriză, asigurarea surselor financiare privind remunerarea responsabilului tehnic în cadrul proiectului "Centru de tineret și sport în or. Căușeni". 

- A fost elaborat acordul adițional la contractul de antrepriză dintre aplicantul proiectului și ADR Sud.

- A fost ajustat planul de implementare a proiectului.

- În perioada de raportare au fost realizate lucrări de construcție a fundației, a  planșeului la cota 01 și a grinzilor de beton armat.  Au fost prezentate procese verbale de execuție pentru 3669 mii lei.  

- Valorificarea resurselor financiare: 3677,3 mii lei din 9814,3 mii lei alocați pentru anul 2011 (37,4%)  

2012

Costul  total al proiectului: 39122,72 mii lei

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 14,704,3 mii lei

Suma valorificată din FNDR în anul 2012:14703,73 mii lei

Contribuția APL(2012):1510,68 mii lei

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului în perioada de raportare:

 - au fost executate și finalizate lucrările de betonare a coloanelor clădirii;

- a fost armat și betonat planșeul clădirii;

- au fost montate scările în interiorul clădirii;

- au fost efectuate lucrările de montare a fermelor metalice pe acoperiș;

- au fost executate lucrările de montare a panourilor sandwich pe pereții clădirii și pe acoperiș;

- au fost efectuate lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, canalizare, telefonie electricitate ș.a. 

Rezultate obținute: 

- coloanele și grinzile clădirii betonate;- planșeul clădirii armat și betonat; 

- scările în interiorul clădirii montate;

- 11 ferme  metalice montate ( din 11)

- Montate integarl panourile sandwich pe pereți și acoperiș

- Instalate rețelele exterioare de apeduct, canalizare, telefonie, electricitate ș.a.

MATERIALE DESPRE PROIECT

GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO