Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - ”Reabilitarea Zonei de Odihnă și Agrement ”Lacul Sărat"

”Reabilitarea Zonei de Odihnă și Agrement ”Lacul Sărat"

   
20.07.2011    

Aplicant: Primăria or. Cahul

Localizarea proiectului:

Proiectul se va implementa în orașul Cahul

Obiectivul general:

-      Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea creșterii economice durabile și echilibrate a regiunii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul a fost lansat în primăvara anului 2012.

Costul total al proiectului: 12119,4  mii lei surse din Fondul Național de Dezvoltare Regională

Suma alocata din FNDR în anul 2012: 3710,8 mii lei

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 3544,27 mii lei

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2012:

- a fost organizată și desfășurată licitația publică, desemnat câștigătorul, SRL Sabris Com, semnat contractul de executare a lucrarilor la suma totală de  7 229, 14 mii lei. Ulterior în urma depistării unor volume de lucrări suplimetare valoarea lucrărilor contractate s-a mărit pînă la 9396,73 mii lei;

- s-a desfășurat concursul,  selectați și angalați responsabilii tehnici în cadrul proiectului;

- s-a desfășurat lansarea oficială a  proiectului (4 mai 2012);

- au fost executate lucrări de demolare a  betonului existent din Lacul Sarat, a fost evacuată apa din lac, au fost montați stîlpii electrici- au fost construite rețele de apeduct și canalizare, executate lucrări de betonare a lacului: integral betonat primul strat și în proporție de 40% betonat stratul al doilea.

Rezultate obținute: 

-   2 Responsabili tehnici și un manager de proiect angajați;

-  Contract de antrepriză cu antreprenorul semnat;

-   activitatea de lansare a proiectului desfășurată;

-  37 materiale difuzate de media locală și națională;

-   betonul din Lacul Sărat demolat și evacuat;

-   Rețele electrice montate.

-  betonat fundul lacului (primul strat integral și 40% stratul al doilea.) 

 

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII:

 

GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO