Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Construcția apeductului magistral Leova -Filipeni - Romanovca

Construcția apeductului magistral Leova -Filipeni - Romanovca

   
09.09.2016    

Proiect demarat în anul 2014, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, cofinanțat de Ambasada Republicii Polone la Chișinău.

Scopul general al proiectului: Extinderea aprovizionării cu apă potabilă a localităților raionului Leova

Scopul nemijlocit si efectele realizării proiectului:

- Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni- Romanovca.

- Crearea condițiilor pentru asigurarea cu apă potabilă a 3807 locuitori din localitățile Filipeni și Romanovca. 

Lucrări planificate:

În proiect a fost planificată execuția următoarelor lucrări de construcție:

-       Construcția rețelei magistrale de apeduct cu lungimea de 8897 m între localitățile Leova-Filipeni-Romanovca.

-       Construcția rezervoarelor din beton armat pentru acumularea apei potabile cu volumul de 200m3  (2 rezervoare) în s.Filipeni.

-       Construcția rezervoarelor din fibră de sticlă pentru acumularea apei potabile cu volumul de 50 m3 (2 rezervoare) în s. Romanovca;

-       Construcția căilor de acces către rezervoarele din localitatea Romanovca, cu lungimea 210m. 

-       Amenajarea teritoriului rezervoarelor; 

Rezultate estimate:

Următoarele rezultate și produse vor fi obținute în cadrul proiectului:

- Rețea magistrală cu lungimea de  8897 m  de la apeductul proiectat Leova - Iargara spre localitățile Filipeni și Romanovca.

 Rezervoare de apă pentru acumulare: 2 buc x 200 m3, 2 buc x 50 m3 ;

- Drum de acces - 210 m.

- Crearea condițiilor pentru asigurarea cu apă potabilă a localităților susmenționate;

- Ameliorarea situației ecologice în localități;

- Dezvoltarea calității serviciului de aprovizionare ci apă;

- Stoparea crizei de apă potabilă în localitățile beneficiare;

- Dezvoltarea calităților de management a proiectelor;

- Îmbunătățirea semnificativă a calității apei consumate.

Durata proiectului: 24 luni.

Parteneri de proiect: Primăria s. Filipeni, Primăria s. Romanovca.

Costuri:

Costul total al lucărilor contractate în cadrul proiectului constituie 5665811,42 lei, din care 3869761 lei urmează a fi achitați din FNDR, iar 1796050,00 lei - din partea Ambasadei Republicii Polone din Republica Moldova.