Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Construcția drumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos – Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30, Chișinău-Căușeni – frontiera cu Ucraina

Construcția drumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos – Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30, Chișinău-Căușeni – frontiera cu Ucraina

   
01.02.2017    

Proiectul "Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina"

Aplicant: Consiliul local Feștelița, raionul Ștefan Vodă.

Sursă de finanțare: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Buget total conform cererii de finanțare (CF): 23 200 000,00  lei.

Costuri reale suportate:  19.153.090,26 lei 

Acoperire financiară: 19.153.090,26 lei  - din FNDR;  200 000 lei - contribuția beneficiarului.

Alocat în 2017 (prin Decizia CNCDR Nr. 1/17 din 27 ianuarie 2017) 10 000 000 lei.

Alocat în 2018 (prin Decizia CNCDR  nr. 03/18 din 16.02.2018) - 9 214,56 mii lei.

Parteneri: Consiliul local Marianca de Jos; Consiliul local Alava; Consiliul local Semionovca; Consiliul Raional Ștefan Vodă; Consiliul local Copceac; Consiliul local Volintiri; Consiliul local Brezoaia.

Obiectivul Specific din Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Sud 2016-2020: Asigurarea accesului la servicii publice de calitate. 

Măsura din strategie: Reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale și locale.

Obiectivele proiectului: 

Obiectiv general: Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de transport regionale, asigurarea conexiunii cu rețeaua de transport națională și internațională și a accesului beneficiarilor la servicii și utilități publice calitative.

Obiective specifice: Construcția drumului intercomunitar Feștelița - Marianca de Jos – Ștefan Vodă, cu lungimea de 3,86 km și interconectarea rețelei de drumuri locale cu drumul național R30, Chișinău – Căușeni - Ștefan Vodă – Ucraina. Diminuarea timpului și costurilor de deplasare în localitățile partenere și în regiune cu cel puțin 50%.

Beneficiarii proiectului: 

 • 3439 locuitori ai satelor Feștelița și Marianca de Jos;
 • Autoritățile Administrației Publice Locale (Feștelița-Marianca de Jos);
 • Autoritățile Administrației Publice Locale din cele 7 localități partenere;
 • 12511 locuitori ai satelor partenere;
 • Circa 1000 întreprinderi agricole, 13 întreprinderi industriale și 60 de întreprinderi comerciale.

Indicatori de produs:  

 • 3,87 km drum construit, inclusiv: 1,9 km vatiantă și 1,97 km cu asfalt
 • 8 Podețe
 • 102 intrări în curți
 • 379 m.l. de rigole
 • 11 accese la străzile adiacente
 • 88 indicatoare rutiere.

Indicatori de rezultat:

 • Calitate a infrastructurii și servicii îmbunătățite de transport și logistică la nivel intercomunitar, raional, regional.
 • Diminuarea timpului de deplasare de 3 ori și a costurilor de deplasare de 2 ori.

Activităţi principale:

1. Constituirea Echipei de Implementare a proiectului

2. Elaborarea Caietului de sarcini pentru lansarea achiziției de lucrări de construcție a drumului.

3. Organizarea licitației și desemnarea cîştigătorului.

4. Realizarea lucrărilor de construcție a drumului.

5. Asigurarea vizibilității proiectului.

6. Monitorizare și evaluarea a implementării proiectului.

Evoluția proiectului: