Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Construcţia sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian şi modernizarea staţiei de epurare din oraşul Căuşeni

Construcţia sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian şi modernizarea staţiei de epurare din oraşul Căuşeni

   
01.02.2017    

Proiectul "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni "

Aplicant: Consiliul raional Căușeni

Sursă de finanțare: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Buget total conform cererii de finanțare (CF): 64 279 030 lei.

Acoperire financiară: 40 000 000 lei - din FNDR; 24 279 000 lei - constribuția beneficiarului (Consiliul raional Căușeni).

Costuri de implementare: Sistemul de Canalizare – 8 395 186 lei (real executate); Stația de epurare – 54 645 900 lei (estimativ).

Alocat în 2017  5 000 000 lei.

Alocat în 2018 - 1 846,64 lei.

Modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni (Etapa II):    

Alocat în 2019 - 7 000,00 lei.

Contribuția aplicantului (CR Căușeni) - 5 000,00 lei.             

Notă: Valoarea totală a proiectului la prima etapă de construcție constituie suma de 8 395 186,49 lei, inclusiv TVA, dintre care lucrările de construcții în valoare de  8 364 678,66 lei, inclusiv TVA, serviciile de supraveghere tehnică în valoare de 27 607,83 lei inclusiv TVA și panouri informative în valoare de 2900 lei, inclusiv TVA. Finanțarea proiectului a avut loc din sursele FNDR în sumă de 6 864 021,35 lei și din contribuția CR Căușeni 1 531 165,14 lei. Lucrările de construcții din etapa I  au fost finalizate la data de 18.06.2018, iar la data de 10.08.2018 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare.

 Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi a  condiţiilor de viaţă a cetăţenilor prin construcţia reţelelor de canalizare în sectorul Valul lui Traian din oraşul Căuşeni și reconstrucţia staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Căuşeni.

Beneficiarii proiectului: Locuitorii oraşului Căuşeni şi ai 8 localităţi învecinate (stația de epurare); 2000 de locuitori al sectorului Valul lui Traian (sistem de canalizare construit).

Indicatori: 1. Staţie de epurare cu capacitate de 5000 m.cubi/24 h pentru epurarea apelor uzate din oraşul Căuşeni şi cele evacuate din localităţile partenere;

                  2. Reţele de canalizare cu o lungime de 8960 metri pentru 2000 de locuitori din 600 de gospodării.