Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Noutățile proiectelor in derulare   -  Proiecte finanțate din sursele FNDR - Construcția apeductului magistral Leova - Iargara

Construcția apeductului magistral Leova - Iargara

   
02.01.2018    

Proiect "Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Leova"

Măsura investițională: "Construcția apeductului magistral Leova-Iargara"

Aplicant: Consiliul raional Leova

Partenerii de proiect: MADRM, ADR Sud, Consiliul raional Leova

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din raionul Leova prin asigurarea cu acces la servicii de alimentare cu apă de calitate.
 

Descriere proiect: Lucrările de construcție a apeductului magistral Leova - Iargara fac parte din proiectul ”Modernizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova”, care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, reducerea riscurilor pentru sănătatea populației și prevenirea exploatării excesive a resurselor naturale și a poluării mediului. Finanțarea acestei măsuri investiționale este asigurată de Guvernul Germaniei prin intermediul Agenției Internaționale de cooperare a Germaniei, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Consiliul Raional Leova.

Costul total al lucrărilor, inclusiv serviciile contractate:  63.989.136,90 lei

Valoarea lucrărilor executate: 63.989.136,90 lei

Finanțarea măsurii investiționale: 

 Valorificat prin intermediul GIZ: 54.171.284,66 lei

Valorificat din FNDR: 8.817.852,24 lei 

Valorificat din contribuția Consiliului Raional Leova: 1.000.000,00 lei

Activități realizate: 

-  construit apeductul cu o lungime de 22,9 km;

-  construită stația de pompare treapta 1 (stația de captare);

-  construite 2 stații de repompare;  

-  reabilitată stația de tratare a apei existentă;

-  construite 2 rezervoare supraterane din panouri metalice a câte V=800 m3;

-  reabilitate 2 rezervoare subterane din beton armat (or. Iargara) a câte V=700m3.

Beneficiarii proiectului: 27360 de persoane cu acces îmbunătățit la rețeaua nouă de apeduct, 28 de localități din raionul Leova deservite de către operatorul de serviciu AAC.

 

Primii care beneficiază de apă potabilă, din apeductul nou-construit Leova - Iargara sunt:

1. Locuitori din or. Leova --- cca 4533 de gospodării, inclusiv 333 de gospodării noi conectate din sectorul nou, numit ”Roza Moldovei” sau 10440 de locuitori, inclusiv 840 de consumatori noi.

2. Locuitori din or. Iargara --- cca 440 de gospodării existente sau 919 consumatori existenți.

EVOLUȚIA PROIECTULUI: