Prima   -  ADR Sud   -  Despre noi

Despre ADR SUD

   

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud este o instituție publică al cărei fondator este autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. Agenția este principala instituție de nivel regional, alături de Consiliul Regional de Dezvoltare (CRD) Sud, care are responsabilitatea și autoritatea elaborării Programului Operațional Regional (POR) și implementării politicilor de dezvoltare regională.  

Agenția este persoană juridică subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, activitatea fiind organizată în baza Legii Nr. 438 din  28.12.2006 privind dezvoltarea regională, Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008  și  Regulamentul de activitate. Sediul Agenției este în orașul Cimișlia.

Agenția își desfășoară activitatea în baza mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), donații și granturi, cooperând cu autoritățile administrației publice locale și centrale, agenții similare, parteneri de dezvoltare, societatea civilă, agenți economici, universități, din Republica Moldova și din străinătate.

Activitatea ADR Sud, bazându-se pe prevederile legale, cuprinde următoarele domenii de intevenție:

1.        Planificarea strategică si programare

 • elaborarea studiilor și analizelor de dezvoltare social-economică a Regiunii Sud;
 • elaborarea Planului Operațional Regional;
 • elaborarea Programelor Regionale Sectoriale pe diferite domenii tangente Strategiei de Dezvoltare Regională Sud;
 • monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și a Planului Operațional Regional ș.a.

2.      Managementul proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS:

 • organizarea Apelurilor de propuneri de proiecte, evaluarea și selectarea proiectelor de interes regional înaintate de catre autoritățile publice locale pentru includerea în Planul Operațional Regional;
 • planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice;
 • organizarea procesului de implementare a proiectelor, asigurarea unui management financiar eficient;
 • monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra proiectelor implementate.

3.      Cooperare intraregională, interregională, și internatională: 

 • coordonarea activităților ce țin de dezvoltarea regională cu autoritățile publice centrale și locale, asociațiile obștești, alte instituții și organizații și sectorului privat;
 • promovarea potențialului regiunii în țară și peste hotarele ei;
 • atragerea surselor externe pentru implementarea strategiilor, programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
 • dezvoltarea colaborării cu instituții similare din țară și de peste hotarele ei;
 • inițierea și implementarea proiectelor transfrontaliere și internaționale.

4.      Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională:

 • Dezvoltarea capacităților actorilot locali în vederea elaborării proiectelor și absorbției de fonduri pentru dezvoltare;
 • Consolidarea capacităților grupurilor regionale pentru planificarea și luarea deciziilor strategice;
 • Suport informațional, metodologic și consultativ consiliului regional și autorităților administrației publice locale.

Activitatea ADR Sud este ghidată de Planul Operațional Regional Sud, care stabilește 3 obiective specifice în dezvoltarea regiunii :

 • Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în Regiunea de Dezvoltare Sud;
 • Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii;
 • Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicilor de dezvoltare regională .

Acțiunile ADR Sud sunt destinate oamenilor din regiune si sunt realizate împreuna de o echipa loiala scopurilor propuse,  în activitatea cărora se regasește profesionalismul, calitatea si onestitatea - factori ce stimuleaza învațarea continuă.

ADR Sud este deschisă spre colaborare cu instituții, organizații, persoane fizice, sectorul privat, ONG-uri din țară și de peste hotare în vederea dezvoltării echilibrate și durabile a regiunii.

Comentarii Adaugă comentariu
Comentaţi autorizându-vă cu:   Facebook Google Twitter Вконтакте OpenID Yandex Mail.ru Loginza MyOpenID WebMoney