print
Ședințe de lucru cu beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională în anul 2017
03.02.2017
1058 Accesări

Astăzi, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud au loc mai  multe ședințe de lucru cu beneficiarii proiectelor pentru care a fost aprobată finanțarea din Fondul Național de Dezvoltare Regională, pentru anul 2017. Astfel, partenerii de implementare - APL de nivelele I și II, de comun acord cu proiectanții și specialiștii în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Sud au convenit asupra acțiunilor ulerioare necesare de întreprins pentru demararea procesului de implementare a noilor proiecte de dezvoltare regională, precum și de continuare a celor începute în anii precedenți.

 Maria Culeșov, directorul ADR Sud, le-a adus la cunoștința aplicanților Decizia CNCDR nr.1/17 din 27.01.2017 privind finanțarea alocată pentru anul 2017.

Directorul ADR Sud a remarcat că decizia privind aprobarea finanțării pentru anul curent a fost luată după ce, în ședința sa din 25 ianuarie 2017 Cabinetul de miniștri  aprobat Documentul Unic de Program 2017-2020.

Doamna Culeșov a specificat, de asemenea, că, la selectarea proiectelor cu finanțare în 2017, membrii CNCDR au ținut cont de asigurarea continuității proiectelor inițiate în perioada anterioară, asigurarea finanțării proiectelor din toate domeniile de intervenție ale FNDR, inclusiv infrastructura drumurilor regionale și locale, aprovizionarea cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, sporirea atractivității turistice și eficiența energetică a clădirilor publice. Totodată, s-a dat prioritate proiectelor care vizau susținerea dezvoltării sectorului privat, în mod special celor legate de crearea și dezvoltarea Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale și Incubatoarelor de Afaceri.

Astfel, aplicanții, proiectele cărora au fost selectate pentru finanțare în anul curent, au fost informați privind sumele care le vor fi alocate în perioada de referință. Așa, Primăria Hârtop, aplicant al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 - Sîrma - Tomai - Sărăteni -Hîrtop - la rețeaua de drumuri naționale R3", a aflat că va beneficia în 2017 de alocații din FNDR în mărime de 4 682 387,69 lei. Iar Primăria Feștelița va primi în decursul anului curent pentru "Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina" 10 000 000 lei.

Câte 5 000 000 lei urmează să valorifice în anul curent Consiliul Raional Căușeni în scopul Construcției sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni și Consiliul Raional Cantemir pentru Reabilitarea termică a cladirii IMSP "Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical)".

De asemenea, cu 1 332 496,19 lei alocați din mijloacele FNDR va purcede la implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională" Consiliul Raional Cahul.

După ce, anterior, au examinat Cererile de finanțare și documentația tehnică a proiectelor care intră în faza de implementare, în cadrul aceleiași ședințe specialiștii Secției management proiecte din cadrul ADR Sud și-au expus obiecțiile și au făcut unele precizări și clarificări discutând cu proiectanții și beneficiarii de proiecte.

După o rundă de întrebări și răspunsuri, s-a stabilit că, în perioada imediat următoare, specialiștii ADR Sud vor purcede la elaborarea notelor informative detaliate (NID-urilor) pentru fiecare proiect în parte. De asemenea, Agenția va crea grupuri de lucru pentru implementarea proiectelor și va anunța desfășurarea achizițiilor publice pentru contractarea lucrărilor.

La rândul lor, beneficiarii proiectelor vor trebui să desemneze și să angajeze, în cel mai restrâns timp, manageri de proiect, care vor fi responsabili de gestionarea proiectului de la concepere la încheiere.


 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud