print
A fost aprobat caietul de sarcini pentru contractarea lucrărilor în cadrul proiectului de reabilitare termică a Spitalului raional Cantemir și actualizată documentația de licitație pentru proiectul de construcție a Parcului Industrial Cahul
11.05.2017
248 Accesări

Astăzi, la sediul ADR Sud s-au întrunit în cadrul mai multor ședințe consecutive grupurile de lucru constituite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, aprobate spre finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională în 2017, și anume a celor care prevăd  „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical) și „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională".

Membrii grupurilor de lucru pentru achiziții au discutat, în prezența beneficiarilor proiectelor nominalizate, condițiile de participare a agenților economici la licitațiile publice care vor fi în perioada imediat următoare anunțate. Totodată, au aprobat și actualizat documentația  de licitație care necesită a fi prezentată, cerințele care urmează a fi înaintate față de ofertanți și criteriile de evaluare a ofertelor.

Astfel, s-a decis ca ofertanților care vor dori să se înscrie în cursa pentru atribuirea contractelor pentru cele două proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de afaceri în raionul Cahul și eficientizarea energetică a Spitalului raional Cantemir, să li se ceară să prezinte dovada capacității lor tehnice și a experienței similare în cadrul unor anterioare proiecte, dotarea cu tehnică și utilajul necesar, cifra medie de afaceri în decursul ultimilor trei ani ș.a.

De asemenea, pentru desfășurarea în termeni rezonabili a lucrărilor în cadrul proiectelor sus-menționate, membrii grupurilor de lucru au convenit asupra faptului ca, printre cele mai importante criterii asupra cărora să fie atrasă în mod deosebit atenția, în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, să figureze cele privind perioada de garanție a lucrărilor și termenul de execuție a lucrărilor. În această ordine de idei, a fost stabilită marja minimă și maximă a acestor criterii de evaluare, care urmează să fie luată în considerare de către agenții economici doritori de a participa la licitațiile publice.

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Ofertele ce vor conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietele de sarcini aprobate pentru proiectele care prevăd  „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical) și „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională" vor fi considerate neconforme şi vor fi respinse.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud