print
ADR Sud a organizat în mod repetat licitații în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică în cadrul proiectelor “Reabilitarea termică a Spitalului Raional Cantemir” și ”Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structura de sprijinire a afacerilor de importanță regională”
18.07.2017
290 Accesări

Săptămâna curentă, în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud au fost organizate, în mod repetat, mai multe ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul proiectelor de dezvoltare regională "Reabilitarea termică a Spitalului Raional Cantemir" și "Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structura de sprijinire a afacerilor de importanță regională", aprobate în Documentul Unic de Program 2017-2020 și implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.

În cadrul celei dintâi ședințe, Grupul de lucru pentru achiziții a demarat, în prezența ofertanților aplicanți, procedura de deschidere a ofertelor în cadrul proiectului "Reabilitarea termică a Spitalului Raional Cantemir". Deși inițial au solicitat documentația de licitație 10 operatori economici, la sediul ADR Sud s-au prezentat pentru a participa la deschiderea ofertelor în cadrul licitației publice pentru contractarea lucrărilor în cadrul proiectului nominalizat reprezentanții a cinci companii - SRL „Foremcons", SRL „Consmodern", SRL „Talimax Grup", SRL „Seralcon" și SRL „Vastavit". 

Anunțând deschisă licitația, Dorin Coroian, specialist în achiziții spublice la ADR Sud, a consemnat scopul acesteia, a prezentat succint datele tehnice ale lucrărilor supuse licitaţiei şi a dat citire componenţei Grupului de lucru. 

Responsabilul a menţionat că licitaţia este organizată în conformitate cu prevederile legale, fiind aleasă forma de licitaţie deschisă, după care a purces nemijlocit la deschiderea plicurilor. În continuare, au fost aduse la cunoștință valorile ofertelor, propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora, existenţa garanţiilor de participare solicitate și alte detalii pe care comisia de licitaţie le-a considerat importante și necesare.

După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie a transmis, spre semnare, membrilor Grupului de lucru şi reprezentanţilor ofertanţilor, procesele-verbale cu consemnarea tuturor datelor despre fiecare participant.

În cadrul licitației publice deschise, desfășurate de ADR Sud pentru achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului "Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structura de sprijinire a afacerilor de importanță regională", au participat doi operatori economici — "GEBHARDT-CONSTRUCT" SRL și "Coloana Mecanizată de Construcții" SRL, valorile şi caracteristicile principale ale ofertelor cărora au fost anunțate la momentul deschiderii acestora.

În zilele următoare, Grupul de lucru pentru achiziții va purcede la verificarea modului în care fiecare ofertă răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi, ulterior, va trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor. Rezultatele evaluării vor fi aduse la cunoștința aplicanților. 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud