print
Clădirea Spitalului raional Cantemir va intra în iarnă cu acoperiș nou
02.11.2017
699 Accesări

Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și specialiștii secției Management proiecte din cadrul instituției nominalizate, s-au deplasat astăzi la Cantemir, unde se desfășoară, de mai bine de o lună de zile, lucrări de reabilitare termică a Spitalului raional Cantemir.

Ajunși la fața locului, reprezentanții ADR Sud au constatat că, actualmente, muncitorii firmei "Consmodern" SRL efectuează preponderent activități de construcție a acoperișului clădirii instituției medico-sanitare publice din raionul Cantemir și de termoizolare a fațadei blocului chirurgical, valorificând mijloacele financiare alocate în cadrul acestui proiect, în anul curent, din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Reprezentanții ADR Sud au discutat cu responsabilul tehnic al proiectului despre volumele și calitatea lucrărilor executate, inclusiv corespunderea acestora cu normativele în construcții și documentația de execuție. Iar pentru a obtine o masură exactă a evoluției proiectului și a se convinge de asigurarea unui management de ansamblu eficient pentru asigurarea succesului acestuia, responsabilii din cadrul instituției de implementare au solicitat informații de ultmă oră despre proiect de la managerul proiectului, Valeriu Gandrabur.

Valeriu Gandrabur a oferit anumiți indicatori de performanță care relevă progresul fizic înregistrat în procesul de implementare a proiectului dat, specificând că lucrările se desfășoară într-un ritm alert. Potrivit managerului, deja este practic finalizată construcția carcasei din lemn a acoperișului blocului chirurgical al Spitalului taional Cantemir și învelirea integrală a acestuia cu membrană hidroizolantă, mai rămânând a fi executate lucrările de acoperire cu țiglă metalică. 

Totodată, Valeriu Gandrabur susține că, până în prezent, în cadrul proiectului dat, au fost deja executate și lucrări de termoizolare a fațadei în proporție de circa 30 la sută, concomitent fiind demarate și lucrări de tâmplărie.

În cadrul acestui proiect de eficiență energetică se prevăd, de asemenea, de a fi întreprinse măsuri de renovare a sistemului de ventilare a clădirii Spitalului raional Cantemir, de efectuare a lucrărilor de tâmplărie și de instalare a panourilor solare.

Ținem să precizăm, că proiectul "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" este implementat de ADR Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Acesta își propune să sporească gradului de confort al blocului chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional Cantemir" prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii.

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj, ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cantemir și antreprenorul general „Consmodern" SRL, este de 12 mln. 163 444 lei, pentru anul 2017 din FNDR fiind alocați în scopul demarării proiectului de reabilitare termică a blocului chirurgical al Spitalul raional Cantemir 5 mln. de lei.

Acest proiect investițional urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.

"În contextul implementării politicilor de dezvoltare regională și întru asigurarea parcursului european al țării noastre, reducerea consumului și a risipei de energie este din ce în ce mai importantă. Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea securității aprovizionării și reducerea costurilor. Iată de ce eficiența energetică este, prin urmare, o prioritate pentru noi, iar asemenea proiecte investiționale ca cel de eficientizare energetică a Spitalului raional Cantemir sunt foarte necesare și importante", a specificat Maria Culeșov, directorul ADR Sud.  

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud