print
Beneficiarii, antreprenorii și alți actori implicați în procesul de implementare a proiectelor, informați despre alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare Regională aprobate pentru 2018
22.02.2018
546 Accesări

Astăzi, directorul Agenției de Dezvoltare Sud, Maria Culeșov, și responsabilii din cadrul Secției proiecte, Andrei Popușoi, șef de secție, și Nicolae Cotruță, specialist în elaborarea implementarea și monitorizarea proiectelor, i-au convocat în cadrul a mai multor ședințe consecutive  pe reprezentanții APL de nivelele I și II din raioanele Cantemir, Căușeni și Cahul, și s.Hârtop, r-l Cimișlia, beneficiare ale proiectelor investiționale derulate în anul precedent, 2017.

De asemenea, la ședințe au participat antreprenorii contractați să execute lucrările în cadrul proiectelor implementate de ADR Sud în localitățile sus-menționate, managerii de proiect și responsablii tehnici din cadrul acestora.  

Ședințele de lucru au fost organizate cu scopul de a informa actorii implicați în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, aflate în curs de implementare, despre mijloacele financiare care urmează a le fi alocate, în 2018, din Fondul Național de Dezvoltare Regională, conform Deciziei 3/18 din 16 februarie 2018 a Consiliului Național pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a adus la cunoștința celor prezenți că, din numărul total de proiecte propuse spre finanțare pentru anul 2018, care vor fi inițiate sau se află în derulare, 7 proiecte, cu un buget total de 31 235 711, 59 de lei, îi revin Regiunii de Dezvoltare Sud.

Printre acestea se numără proiectele „Dezvoltarea durabilă a Parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", pentru derularea căruia au fost oferiți în anul curent 3 mln. lei; "Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud", cu un buget anual de 1 mln. de lei, care prevede construcţia reţelelor, comunicaţiilor şi drumului de acces şi amenajarea teritoriului în Filiala Căuşeni a Zonei Economice libere Bălţi; „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop-la rețeaua de drumuri naționale", pentru care s-au alocat 9 mln. 850 mii de lei.

De asemenea, în anul curent, circa 9 mln. de lei vor fi îndreptate la "Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău-Căușeni-frontieră cu Ucraina"; 1 mln. 896 580, 08 lei - la continuarea lucrărilor de Construcție a sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni.

Pentru finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical)" din FNDR au fost distribuite circa 5 mln. lei.

Mijloace financiare în valoare de 1 mln. de lei au fost repartizare pentru construcția apeductului magistral Leova-Iargara, realizată în cooperare cu Guvernului Republicii Federale Germania, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Șefa ADR Sud a specificat că, la selectarea proiectelor, s-a ținut cont de anumite criterii, și anume: co-finanțarea din alte surse, punctajul acumulat în cadrul evaluării de către comisia interministerială, nivelul de pregătire a proiectului pentru lansarea imediată a achizițiilor publice și existența documentației tehnice actualizate. Totodată, fiind considerate ca prioritare, în mod special, proiectele din domeniul susținerii dezvoltării sectorului privat legate de crearea și dezvoltarea condițiilor de activitate a Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale și Incubatoarelor de Afaceri.

În cele ce urmează, părțile au discutat despre problemele care necesită a fi soluționate în contextul reluării sau începerii lucrărilor, despre activitățile care urmează a fi întreprinse și responsabilitățile care îi revin fiecărui în parte. Totodată, s-a atras atenția asupra necesității de revizuire și actualizare a documentației tehnice pentru fiecare proiect în parte. 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud