print
Vizite de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională implementate în Regiunea Sud
14.05.2018
819 Accesări

Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud au efectuat vineri, 11 mai, vizite de monitorizare în cadrul a trei proiecte implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

La vizitele de monitorizare au participat Eduard Ungureanu, șeful Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională în cadrul MADRM, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, Andrei Popușoi, șeful Secției managementul proiectelor (SMP) a ADR Sud, Nicolae Cotruță și Viorica Cuțitaru, specialiști în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor în cadrul Agenției.

În cadrul vizitelor efectuate, reprezentanții MADRM și ai ADR Sud s-au documentat despre situația curentă privind implementarea celor trei proiecte și au luat act de un șir de aspecte pe care factorii de decizie urmează să le ia în considerare în vederea implementării corespunzătoare a proiectelor.

Pe agenda de parcurs au fost proiectele care prevăd dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională, reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical) și dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop- la rețeaua de drumuri naționale. 

Grupul de monitorizare s-a documentat asupra procesului de implementare a fiecărui proiect în parte, precum și în ceea ce privește mersul lucrărilor, acolo unde acestea fie că au fost demarate sau au fost desfășurate inclusiv pe parcursul sezonului rece. Astfel, s-a menționat că tot efortul urmează a fi concentrat asupra efectuării cât mai calitative a lucrărilor și respectării termenilor de execuție. În cadrul discuțiilor cu factorii implicați în proces s-au examinat dificultățile și problemele existente și au fost atenționați antreprenorii asupra executării volumelor de lucrări în strictă conformitate cu documentația de proiect și contractele de antrepriză. Totodată, au fost stabilite acțiunile imediat următoare în vederea asigurării implementării eficiente și în termen a fiecărui proiect monitorizat.

Primul popas de monitorizare a fost făcut la Cahul, în cadrul proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"La fața locului, s-a constatat că lucrările de construcție în cadrul proiectului dat au fost demarate și se execută conform graficului stabilit, fiind la moment finalizate lucrările de defrișare a arborilor din raza locației Parcului Industrial Cahul și pregătit terenul pentru construcția rețelelor edilitare de pe teritoriul viitorului obiectiv de infrastructură în afaceri.

În același timp, Sergiu Drangoi, vicepreședintele raionului Cahul, a dat asigurări că administrația publică locală a dispus alocarea sumei de 861 689  lei în calitate de contribuție proprie pentru realizarea lucrărilor de gazificare din cadrul proiectului. Urmează ca, în perioada imediat următoare, antreprenorul general să procure materialele necesare pentru construcția rețelelor interne de aprovizionare cu apă.

Proiectul "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", implementat de ADR Sud, este finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Valoarea acestuia este de 20 861 690 lei, dintre care 20 000 000 lei - alocații din FNDR și 861 689 lei reprezintă contribuția Consiliului Raional Cahul. Pentru anul curent, pentru derularea lucrărilor în cadrul proiectului dat, din FNDR au fost alocați 3 mln. lei.

Crearea Parcului Industrial Cahul va avea un impact direct asupra dezvoltării economice şi a creşterii nivelului de industrializare a sudului ţării. Se prevede atragerea investiţiilor directe în regiune în mărime de aproape 103 milioane de lei şi crearea a cel puţin 440 de locuri noi de muncă spre sfârşitul celui de al cincilea an de activitate al parcului.

De asemenea, echipa de monitorizare s-a deplasat pe cele două sectoare de drum care au fost construite/ reabilitate în cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34-Sîrma-Tomai-Sărăteni-Hîrtop-la rețeaua de drumuri naționale", constatând că mersul lucrărilor se desfășoară conform graficelor de execuție. Până la moment, au fost valorificate surse financiare din FNDR în volum de 50 % din valoarea totală a  lucrărilor contractate în cadrul proiectului dat - 37 963 659.30 lei.

În cadrul proiectului dat a fost reabilitată o porțiune de drum local de o lungime de 2,02 kilometri din centrul satului până la drumul național R34. Astfel, de către firma constructoare ACIT-TRANS SRL, până în prezent, pe sectorul de drum respectiv a fost așternut stratul de bază, iar pe unele segmente - stratul de uzură. De asemenea, au fost executate lucrări de construcție și asfaltare a trotuarelor, drumul local fiind reabilitat astfel în proporție de 80 la sută. Totodată, a fost construit un drum nou între localitățile Mereni și Hârtop pe o lungime de 3,1 km, care va contribui direct la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, deoarece reparația porțiunii de drum în cauză va oferi posibilitatea de a îmbunătăți drumul de acces în zona economică Hârtop-Mereni. În prezent, această porțiune de drum este un drum improvizat de câmp. Acest drum reprezintă o conexiune unică între comunități și serviciile de urgență, care deseori, în condiții meteo nefavorabile, împiedică accesul acestora către localitățile respective.

Itinerarul vizitelor a continuat, în cadrul aceleiași zile, cu vizita în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir". Aici au fost punctate acțiunile care urmează să fie întreprinse în perioada imediat următoare. 

Proiectul „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" este implementat de ADR Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Acesta își propune să sporească gradului de confort al blocului chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional Cantemir" prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii.

În cadrul acestui proiect ce ține de domeniul eficiență energetică se prevăd, de asemenea, de a fi întreprinse măsuri de renovare a sistemului de ventilare a clădirii Spitalului raional Cantemir, de efectuare a lucrărilor de tâmplărie și de instalare a panourilor solare.

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj, ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cantemir și antreprenorul general „Consmodern" SRL, este de 12 mln.163 444 lei. Acest proiect investițional urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.

Proiectele monitorizate sunt implementate de ADR Sud și finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud