print
Ședințe și grupuri de lucru desfășurate la sediul ADR Sud pentru buna implementare a proiectelor regionale
09.08.2018
749 Accesări

 

În data 8 august 2018, la sediul ADR Sud au avut loc un șir de ședințe și grupuri de lucru în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, și anume: „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 - Sârma - Tomai - -Sărăteni - Hârtop - la rețeaua de drumuri naționale R3”, „Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical), „Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" și „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni". 

În cadrul întrunirilor au fost discutate și prezentate soluții optime pentru rezolvarea unor probleme apărute precum și pentru buna derulare a implementării proiectelor menționate. 

De asemenea, pentru desfășurarea în termeni rezonabili a lucrărilor în cadrul proiectului sus-menționat - „Oportunităţi pentru atractivitatea investiţională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud”, membrii grupului de lucru au convenit asupra faptului ca, printre cele mai importante criterii asupra cărora să fie atrasă în mod deosebit atenția, în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, să figureze cele privind perioada de garanție a lucrărilor și termenul de execuție a lucrărilor. În această ordine de idei, a fost stabilită marja minimă și maximă a acestor criterii de evaluare, care urmează să fie luată în considerare de către agenții economici doritori de a participa la licitațiile publice. Astfel, în urma stabilirii cerințelor de calificare, a fost aprobat caietul de sarcini pentru construcția drumului de acces și amenajarea teritoriului în Filiala Căușeni a Zonei Economice libere Bălți. În timpul apropiat, urmează a fi lansată Licitația Publică pentru contractarea serviciilor de construcție menționate.

 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud