print
Au fost desemnați câștigătorii licitațiilor publice pentru construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvanoasa – Vulcănești (satele)- Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca din raionul Cahul (Etapa I) și achiziționarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca
05.09.2018
134 Accesări

Grupurile de lucru pentru achiziții din cadrul ADR Sud în domeniul aprovizionării cu apă și eficiență energetică, desfășurate conform regulilor PRAG UE, s-au întrunit în ședință astăzi,  5 septembrie 2018, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, pentru a aproba rezultatele licitațiilor  publice desfășurate pentru construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvanoasa - Vulcănești (satele)- Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca  și Nicolaevca din raionul Cahul (Etapa I) și achiziționarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca și a desemna câștigătorii cărora urmează a le fi atribuite contractele de antrepriză pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor nominalizate.

Ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 18/05, organizate pentru  Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvanoasa - Vulcănești (satele)- Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca  și Nicolaevca din raionul Cahul (Etapa I) și aprobării Raportului elaborat de comisia de evaluare, grupul de lucru a decis, la recomandarea acesteia, adjudecarea contractului privind executarea lucrărilor în cadrul obiectului nominalizat ofertantului  "Polimer Gaz Conducte" SRL. Dat fiind faptul că valoarea ofertei  financiare a companiei în cauză, depusă la licitație, a corespuns principalului criteriu de atribuire stabilit de autoritatea contractantă - cel mai mic preț, constituind 27 307 804, 07 lei.
Pe locul doi , cu valoarea de ofertă 27. 899. 035, 86 lei, s-a clasat societatea comercială „TANCRAD" SRL, în total la licitația respectivă participând 6 agenți economici.

Pentru procedura de licitație - Servicii de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca, a depus oferta SRL „Arhideea Grup". Drept urmare a evaluării ofertei,  comisia a stabilit că compania de proiectare SRL "Arhideea Grup" a trecut pragul de verificare administrativă, tehnică, fiindu-i stabilit un punctaj mediu pentru evaluarea tehnică  de 77,33. Ca urmare, aceasta a fost admisă la faza de evaluare financiară.
 
La faza de evaluare financiară, comisia a constatat că prețul oferit de ofertant în valoare de 501 000, 00 MDL se încadra în limitele bugetul maximal al licitației, atribuindu-se astfel SRL „Arhideea Grup" 100 de puncte. Astfel, în cele din urmă, grupul de lucru a ținut cont de recomandările comisiei de evaluare și a decis să atribuie contractul de achiziție a serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab" din orașul Basarabeasca SRL „Arhideea Grup", cu valoarea de ofertă 501 000,00 lei.

*********

Menționăm că ambele proiecte, pentru care au fost organizate licitații publice, sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud