print
Alte două proiecte de dezvoltare regională – de eficientizare energetică a Spitalului raional Cantemir și de dezvoltare durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor – inspectate de specialiștii ADR Sud
12.10.2018
360 Accesări

Săptămâna curentă, specialiștii Secției management proiecte din cadrul ADR Sud au efectuat, de asemenea, vizite de monitorizare în orașele Cahul și Cantemir din Regiunea de Dezvoltare Sud, pentru a verifica cum decurg lucrările în cadrul proiectelor investiționale "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)" și "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

În cadrul vizitelor efectuate, specialiștii ADR Sud s-au documentat în ceea ce privește situația curentă privind implementarea proiectelor, mersul desfășurării lucrărilor și progresul înregistrat. Totodată, au luat act de un șir de aspecte pe care factorii de decizie locali urmează să le ia în considerare în vederea implementării corespunzătoare a proiectelor.

În procesul de inspectare a locației viitorului Parc Industrial Cahul, angajații ADR Sud au constatat că, la moment, antreprenorul general execută lucrări de finalizare a construcției rețelei de canalizare sub presiune.

Lucrările în cadrul proiectului dat au fost începute la 1 mai 2018. Până la moment au fost executate lucrări de pregătire a terenului viitorului parc, cu suprafața de 5,8 ha, au fost montate în proporție de 80 la sută rețelele de apeduct. S-au realizat în volum de 71% lucrări de montare a rețelelor de canalizare gravitațională și se află pe ultima sută de metri montarea rețelelelor de canalizare sub presiune. De asemenea, au fost finalizate integral lucrările de construcție a gazoductului la obiectul nominalizat.

Lucrările de construcție a rețelelor edilitare, căilor de acces și de amenajare a Parcului Industrial Cahul se efectuează în cadrul proiectului "Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională", realizat în cadrul unui parteneriat între ADR Sud și Consiliul Raional Cahul. Costul total al lucrărilor constituie 20 041 018,20 lei.

Executarea lucrărilor se desfășoară în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare a proiectului din 03.04.2017, cu Acordurile adiționale nr.1 și 2 privind implementarea proiectului inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017 - 2020, cât și în conformitate cu contractul de antrepriză nr. 13/L/17 din 15.12.2017, încheiat între ADR Sud, Consiliul Raional Cahul și SRL "Coloana Mecanizată de Construcții".

Construcția Parcului Industrial are scopul de a dezvolta infrastructura de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud prin crearea unui mediu favorabil de afaceri.

În ceea ce privește Spitalul raional Cantemir, unde, începând cu 25 septembrie 2017 se efectuează măsuri de eficiență energetică în cadrul proiectului "Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)", la moment operatorul economic execută lucrări de montare a rețelelor de distribuire a apei calde, urmând ca, la anul viitor, să realizeze lucrări de asamblare a sistemului de ventilare.

De notat că, practic, în cadrul proiectului dat, lucrările se află pe ultima sută de metri, până în prezent antreprenorul "Consmodern" SRL reușind să execute integral lucrările de renovare a acoperișului blocului chirurgical al spitalului, de schimbare a tâmplăriei și de termoizolare a pereților exteriori a clădirii Spitalului raional Cantemir.

Menționăm că proiectul „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir" este implementat de ADR Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Acesta își propune să sporească gradului de confort al blocului chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional Cantemir" prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj, ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cantemir și antreprenorul general „Consmodern" SRL, este de 12 mln.163 444 lei. Acest proiect investițional urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.
 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud