print
În atenția orașelor/municipiilor din RDS! Concurs pentru acordarea suportului tehnic în elaborarea programelor de revitalizare urbană
02.05.2019
1429 Accesări

Proiectul nr. 309/2017/M3 este implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova. Proiectul este cofinanțat din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Polone.

Agenția de Dezvoltare Regională este un partener de bază în procesul de implementare a revitalizării urbane în Republica Moldova.  În anul 2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud acordă suport tehnic și asistență orașelor din RDS în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană și în implementarea Programelor de Revitalizare Urbană elaborate în 2018.

Acronime

ADR Sud– Agenția de Dezvoltare Regională Sud
APL – Autoritate publică locală
FSM – Fundacja Solidarności Międzynarodowej
MID – Ministerul Investițiilor și Dezvoltării  al Poloniei
MARDM– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova
PRU – Program de Revitalizare Urbană

REGULI DE PARTICIPARE

Informații generale

Concursul este o acțiune organizată în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polonia, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova.

Revitalizarea urbană vizează zonele urbane defavorizate, printr-un efort de cooperare între autoritățile publice locale, societatea civilă și alți actori locali (de ex. sectorul afacerilor etc.) și, mai presus de toate cu locuitorii, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea calității mediului și a climatului social și pentru consolidarea economiei locale. Astfel, pe parcursul anului 2018 mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv Căușeni și Cimișlia din Regiunea de Dezvoltare Sud, au beneficiat de asistență tehnică în elaborarea PRU.

Concursul este destinat orașelor/municipiilor care recunosc revitalizarea urbană drept prioritate de dezvoltare locală și intenționează să elaboreze Programe de Revitalizare Urbană pe parcursul anului 2019, conform metodologiei aplicate în anul 2018 (în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3).

Scopul concursului este de a susține, inclusiv prin facilitarea procesului de elaborare a Programelor de Revitalizare Urbană, implementarea instrumentelor de revitalizare urbană în orașele/municipiile selectate în baza criteriilor obiective și transparente.

Orașele/municipiile care vor fi selectate vor beneficia de sprijin care presupune:

 • suport tehnic - acoperirea cheltuielilor ce țin de asigurarea materialelor/rechizitelor necesare organizării ședințelor de lucru, consultărilor publice în procesul de elaborare a programului de revitalizare urbană etc.;
 • costuri administrative - remunerarea persoanei responsabile de revitalizarea urbană la nivelul localității (persoana va fi delegată/desemnată din cadrul APL printr-un act oficial). Remunerarea persoanei responsabile se va face proporțional cu timpul și efortul necesar pentru elaborarea sarcinilor privind procesul de revitalizare urbană (aprox. perioada iunie – noiembrie 2019). Persoana responsabilă trebuie să dispună de abilități și capacități privind mobilizarea comunitară, organizarea evenimentelor de consultare publică, stabilirea și medierea parteneriatelor durabile între diferiți actori locali, lucrul cu documentele, analiză etc. în procesul de revitalizare urbană. Persoana respectivă este responsabilă de completarea formularului de aplicare în cadrul concursului privind suportul tehnic (în procesul de aplicare persoana responsabilă va colabora/comunica cu alți specialiști din cadrul APL, cu partenerii locali, societatea civilă, locuitorii etc.).
 • sprijin în procesul de elaborare a programului de revitalizare urbană - suport oferit de către ADR Sud.

Entități eligibile să participe la concurs:

Apelul este destinat orașelor/municipiilor care recunosc revitalizarea urbană drept prioritate de dezvoltare locală și intenționează să elaboreze Programe de Revitalizare Urbană pe parcursul anului 2019, conform metodologiei aplicate în anul 2018 (în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3). Concursul se referă în principal orașelor din cadrul proiectului nr. 309/2017/M3, care nu au elaborat PRU în 2018.

Fiecare entitate eligibilă să participe la concurs poate depune o singură cerere.

Procesul de elaborare a PRU

În procesul de elaborare a PRU autoritatea publică locală, fiind reprezentată de persoana delegată – responsabilă de revitalizarea urbană a localității, va analiza și delimita zonele degradate ale orașului/municipiului, care reprezintă un prim pas a activității de elaborare și dezvoltare a programului de revitalizare urbană a localității dar și a întregului proces de revitalizare.

Aplicantul va realiza delimitarea zonelor degradate prin analiza acestora în contextul situației localității și în baza indicatorilor.

I etapă: Delimitarea orașului pe zone (fie în baza Planului Urbanistic General  sau altă documentație din domeniu; fie în baza altor informații de care dispune primăria) în mod clar și argumentat;

II etapă: Diagnoza tuturor zonelor orașului conform următoarelor aspecte/indicatori care indică prezența anumitor fenomene în zonă:

 • social – rata șomajului, familii social-vulnerabile, fenomenul migrației în rândul cetățenilor din zonă, prezența viciilor, nivel scăzut de educație, lipsa spiritului și participării civice, nivel înalt de sărăcie, dezinteres față de viața publică a orașului etc.;  
 • tehnic/infrastructură – drumuri rele de acces sau lipsa lor, clădiri vechi nerenovate, spații neamenajate, zone industriale abandonate, blocuri locative neîngrijite etc.;
 • economic – nivel scăzut al activităților de antreprenoriat, lipsa infrastructurii economice, lipsa investițiilor în zonă etc.;
 • mediul înconjurător – nerespectarea normelor și standardelor privind protejarea mediului, lipsa ariilor verzi sau acces limitat/îngreunat la parcuri, nivel înalt de poluare, condiții rele de mediu care afectează viața și sănătatea populației etc.;
 • spațial-funcțional – probleme de urbanism și amenajarea teritoriului, lipsa sau nivel scăzut de acces la serviciile publice, servicii necalitative etc.

Analiza se va baza pe următoarele metode:

1.    Analiza indicatorilor (5 categorii: sociali, economici, de mediu, spațial-funcționali, tehnici) se face în baza formularului-tip fără a se limita la indicatorii prestabiliți (în funcție de contextul local pot fi adăugați și alți indicatori dar cu respectarea minimului de indicatori propuși).

Nr.ord Tipul de indicatori Minim indicatori (care vor fi aceeași pentru toate zonele analizate) pentru orașe/ municipii 
1. indicatori sociali Minim 2
2. indicatori economici Minim 1
3. indicatori de mediu Minim 1
4. indicatori spațial-funcționali Minim 1
5. indicatori tehnici Minim 1
  Alți indicatori (după caz)  

Aceeași indicatori vor fi analizați pentru toate zonele orașului (într-un fișier Excel).

 • Fiecare zonă a orașului va fi descrisă (vor fi redate principalele caracteristici).
 • Fiecare indicator este însoțit de referință-sursa acestuia (link activ sau denumirea documentului, după caz se va indica metoda de identificare a acestor indicatori, alta decât sursele statistice/oficiale).
 • Fiecare indicator se calculează la nivelul zonei în comparație cu situația generală a orașului.

2.    Focus-grupuri: În cazul în care sursele de date oficiale disponibile nu răspund cerințelor de delimitare a zonelor degradate din oraș, ca metodă alternativă pentru realizarea analizei poate fi folosită organizarea ședințelor unor focus-grupuri. Ședințele se vor baza pe principiile:

 • Transparență – locul, ora și data ședințelor vor fi făcute publice în prealabil astfel încât doritorii de a participa să aibă acces liber etc.;
 • Reprezentativitate – grupurile vor fi mixte și vor cuprinde specialiști din diferite domenii (educațional – ex. profesorul din școala din zonă, social – ex. asistentul social din zona respectivă, ecologie, sănătate – medici, ordine publică – polițistul de sector etc.).
 • Participare - la ședințe vor fi invitați reprezentanți ai locuitorilor din zonele analizate și nu doar, după caz.

3.    Metoda mixtă: analiza indicatorilor în baza surselor disponibile și metoda focus-grupurilor. Elaborarea Programului se va baza pe incluziunea cetățenilor în întregul proces de stabilire a zonei degradate a orașului și în identificarea soluțiilor pentru revitalizarea acesteia, care să răspundă necesităților și problemelor reale ale locuitorilor.

Procesul de selectare a localităților

 • Evaluarea în baza criteriilor formale și de conținut:
 • Cererea este aplicată de o entitate eligibilă să participe la concurs.
 • Aplicantul a depus doar o singură aplicație;
 • Aplicația a fost depusă înainte de termenul limită;
 • Formularul de aplicare este completat integral;
 • Motivația aplicantului este clar explicată.

Perioada de implementare a suportului tehnic este aproximativ iunie – noiembrie 2019.

Condițiile de semnare a Contractului de finanțare

Suportul tehnic va fi oferit în baza unui Contract de finanțare semnat între Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, ADR  Sud și aplicant. Procesul de selecție este desfășurat și asigurat de ADR Sud. În cadrul suportului tehnic, ADR Sud oferă sprijin în procesul de elaborare a PRU, orașul raportând financiar și narativ către Solidarity Fund PL în Moldova (conform contractului de finanțare).

Formularul de aplicare completat, semnat de către primarul orașului și cu ștampila aplicată, va fi scanat și trimis prin e-mail la adresa: adrsud@gmail.com ,  până la 14 mai 2019, ora 14:00.

Persoana de contact privind completarea aplicației: Oxana Cazacu, șef SPRCE

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a cererii sau anexelor!

Anexe:

Formular_de_aplicare.docx

Regulament.docx

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Sud