print
Acordul de cooperare dintre Republica Moldova și România privind asistență tehnică și financiară de 100 milioane de euro nerambursabili a fost extins
24.07.2019
199 Accesări

La București s-a desfășurat Reuniunea Grupului de lucru interministerial mixt România - Republica Moldova cu participarea miniștrilor desemnați de cele două părți. La eveniment a participat și Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta MINCU.

Oficialii au realizat o analiză aprofundată a proiectelor în curs de derulare care necesită atenție prioritară, în scopul generării unor beneficii directe pentru îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Totodată, au fost analizate modalitățile pentru lansarea de proiecte noi, pornind de la prioritățile Republicii Moldova și în concordanță cu obiectivul comun de susținere fermă a parcursului său european.

În acest context, Ministrul Georgeta MINCU a avut mai multe întrvederi cu oficialii români, în funcție de domeniu de activitate: Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Secretarul de Stat, Ministerul Apelor și Pădurilor; Secretarul de Stat, Ministerul Mediului; Secretarul de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Directorul General  al Agenției pentru Finanțare a Investițiilor Rurale; Directorul General al Autoritatea Națională Fitosanitară.

În rezultatul discuțiilor s-a convenit asupra extinderii perioadei de implementare a Acordului dintre Republica Moldova și România privind asistență tehnică și financiară de 100 milioane Euro nerambursabili pe o perioada de cel puțin 5 ani. Și s-a confirmat disponibilitatea Parților de a extinde domeniile de cooperare ale acordului, și anume: infrastructura pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea și renovarea de construcții de patrimoniu aparținând instituțiilor publice din Republica Moldova; achiziționarea de mijloace de transport care să deservească autoritățile publice; obiective de investiții în infrastructura de apă, canalizare și sisteme de integrate și de management ale deșeurilor.

Totodată, s-a discutat despre implementarea celor 4 proiecte de mediu, începând din toamna curentă,  aprobate spre finanțare în baza Protocolului 3 la Acordul de finanțare de 100 milioane: eliminarea surselor de poluare directă a apelor subterane prin conservarea sau lichidarea puțurilor de apă de mare adîncime și deteriorate de pe teritoriul RM; restabilirea și menținerea ecosistemelor lăcustre din lunca Prutului de Jos, parte componentă a zonei umede RAMSAR; soluții de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bîc; reducerea emisiilor de GES prin îmbunătățirea managementului deșeurilor periculoase în Republica Moldova. Alte subiecte abordate au făcut referință la identificarea a unui șir de proiecte în domeniu infrastructurii de mediu și de management ale deșeurilor.

O discuție importantă dintre Ministrul Georgeta MINCU și omologul său român Petre DAEA, s-a axat pe relansarea negocierilor asupra Acordului comun privind colaborarea în domeniul combaterii căderilor de grindină în zona transfrontalieră moldo-română.  

Deasemenea s-au discutat despre aprofundarea schimbului de experiență în domeniul consolidării capacităților agențiile de reglementare (Agenția Moldosilva, Agenția Mediului, Agenția Apelor, AIPA, ANSA), inclusiv dezvoltarea proiectelor de TWING și de schimb de experiență în transpunerea directivelor europene cu Agenția pentru Finanțare a Investițiilor Rurale și cu Autoritatea Națională Fitosanitară.

Menționăm că, rezultatele reuniunii Grupului de lucru interministerial mixt vor face în perioada imediat următoare obiectul unor acțiuni coordonate ale ambelor părți în perspectiva unei viitoare ședințe comune a Guvernelor României și Republicii Moldova. 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud