print
Recepția finală a serviciilor de proiectare pentru eficiența energetică a două instituții publice din Regiunea Sud
22.08.2019
721 Accesări

Astăzi, 22 august a.c., în incinta sediului ADR Sud a avut loc recepția finală a serviciilor de proiectare pentru eficiența energetică a două instituții publice și semnarea actului de primire-predare.  

Lucrările de proiectare au fost efectuate de către „Arhideea GRUP” SRL  în corespundere cu contractul Nr.1/SE/18 din 02.07.2018 de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrările de sporire a eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova și contractul Nr. 2/SE/18 din 12.09.2018 de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrările de sporire a eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca.

Proiectele de execuție detaliate au fost examinate și aprobate de către Departamentul de Construcții al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și urmează a fi aprobate de către beneficiari – Consiliul Raional Basarabeasca și Primăria or. Leova. 

Dna Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a felicitat beneficiarii proiectelor cu acest eveniment important și a menționat: „Suntem printre primii dintre cele 8 proiecte din domeniul Eficienței Energetice cu acoperirea financiară a Uniunii Europene, care au finalizat elaborarea documentației tehnice”. În procesul realizării contractelor nu au fost întâmpinate probleme, documentația a fost elaborată în corespundere cu cerințele înaintate și a temei de proiectare. 

Lucrările de construcției în cadrul proiectelor sus numite, la fel, vor fi finanțate în mare parte din  sursele Uniunii Europene. O condiție de acordare a finanțării este ca beneficiarul să vină cu o contribuție proprie pentru a acoperi diferența dintre costul lucrărilor, conform devizelor de cheltuieli elaborate și suma asigurată de Uniunea Europeană. Acest subiect a fost discutat în cadrul ședinței comune cu participarea reprezentanților beneficiarilor, GIZ și  ADR Sud, care a avut loc imediat după recepționarea documentației de proiect.  

Reprezentantul GIZ, Dl Victor Bufteac a menționat că la proiectul de eficientă energetică din or. Leova, diferența costurilor nu este semnificativă. Acest subiect urmează a fi discutat în cadrul ședinței consiliului raional întru identificarea din bugetul local a resurselor necesare pentru cofinanțare. Astfel, în procesul de realizare a lucrărilor de construcție să fie implementate toate măsurile de eficiență energetică incluse în proiect. Pentru proiectul din or. Basarabeasca, diferența este mare - în jur de 4 mln. lei. Consiliul Raional Basarabeasca nu este în stare să asigure contribuția dată, de aceea se va efectua lotizarea măsurilor de eficiență energetică. Astfel, în primul lot vor fi incluse măsurile de eficiență energetică, care vor fi acoperite financiar de Uniunea Europeană, iar pentru măsurile incluse în al doilea lot, vor fi identificate surse din alte fonduri. Aceasta va permite inițierea procedurii de achiziție publică pentru proiectele menționate în cel mai scurt timp.

Dl Vasile Guzun, vice-președintele raionului Basarabeasca, a menționat: „Într-adevăr, Consiliul Raional Basarabeasca nu dispune de așa sumă în bugetul propriu și suntem de acord ca pentru licitația publică ce urmează, să fie selectate cele mai importante măsuri de eficiență energetică. Așa cum noi vom dispune de proiectul tehnic pentru măsurile rămase, ne vom adresa și altor donatori pentru susținere”.

Urmează organizarea unei ședințe comune la oficiul GIZ cu participarea reprezentanților Consiliului Raional Basarabeasca, proiectantului, devizierului, unde se vor selecta concret măsurile pe loturi. 

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud