print
Raportul de începere a proiectului de alimentare cu apa si canalizare în raionul Cahul și măsurile prioritare de investiții, prezentate reprezentanților Băncii KfW și membrilor Agenției de Executare a Proiectului
03.10.2019
220 Accesări

Joi, 3 octombrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Cahul, a avut loc ședința ordinară a Agenției de Executare a Proiectului (AEP) "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii germane de Dezvoltare KfW. În cadrul acesteia, a fost prezentat Raportul preliminar de începere a proiectului, întocmit de compania "Fichtner Water & Transportation", dar și draftul Planului de comunicare si vizibilitate a proiectului, elaborarea căruia tine de responsabilitatea Agenției de Dezvoltare Regională Sud.  

În cadrul ședinței extinse a AEP, la care au participat, alături de specialiștii Primăriei municipiului Cahul, Întreprinderii „Apă Canal Cahul" și Agenției de Dezvoltare Regională Sud, reprezentanții finanțatorului - Băncii germane de Dezvoltare KfW, au fost discutate mai multe chestiuni importante legate de activitățile necesare de întreprins pentru buna începere a proiectului și demararea procedurii de proiectare detaliata a măsurilor investiționale.

În acest context, consultanții și inginerii companiei "Fichtner Water & Transportation" au prezentat un Raport de începere a proiectului "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", care a inclus o analiză curenta a situației tehnice, operaționale și financiare a operatorului "Apa-Canal Cahul", soluțiile tehnice și măsurile de investiții propuse pentru realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

De asemenea, a fost făcută publică schița cu privire la măsurile complementare preconizate, planul achizițiilor care urmează a fi desfășurate pentru achiziționarea lucrărilor de proiectare și construcție etc.

Membrii AEP au mai discutat pe marginea devierilor de la prevederile studiului de fezabilitate, elaborat acum doi ani de compania "Posch+Partners", la solicitarea băncii KfW. Părțile implicate în proiect au căzut de comun acord că studiul de fezabilitate necesită a fi actualizat și ajustat situației curente care se atestă în sectorul de alimentare cu apă și canalizare a raionului Cahul.

În ceea ce privește contribuția cu care Uniunea Europeană ar putea participa în calitate de partener și cofinanțator în cadrul proiectului AAC Cahul, a fost specificat că aceasta urmează a fi confirmată până la sfârșitul anului curent.

Consultanții "Fichtner Water & Transportation" au mai adus la cunoștința celor prezenți că, până la moment, de către ei s-a reușit colectarea tuturor avizelor permisive pentru proiectare și a fost obținut  Certificatul de Urbanism. Astfel încât există deja undă verde pentru elaborarea documentației de proiect și anunțarea licitațiilor publice pentru achiziționarea serviciilor de proiectare. În această ordine de idei, ei au declarat că speră că până în luna septembrie a anului 2020 vor fi semnate toate contractele de antrepriză privind executarea lucrărilor.

La rândul său, Agenția de Dezvoltare Regiională Sud a prezentat draftul Planului de comunicare și vizibilitate, la care specialiștii instituției lucrează în prezent. Potrivit lor, documentul își propune să informeze publicul țintă asupra contribuției Guvernului Federal al Germaniei și, nemijlocit a Băncii KfW,  în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din sudul republicii Moldova. Totodată, acest plan definește scopul, obiectivele specifice, calendarul de activitati și alte elemente necesare unei bune gestionări si urmăriri a implementarii activitatii de publicitate și comunicare pentru proiectul "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul".

În final, membrii AEP au convenit asupra faptului că, până la următoarea ședință, fiecare instituție implicată va consulta și va elabora o listă de comentarii pe marginea Raportului de începere a proiectului AAC Cahul, pentru ca acesta să poată fi aprobat. Totodată, cu suportul consultantului "Fichtner Water & Transportation" și al specialiștilor ADR Sud, urmează a fi elaborată o Harta informativă și de impact a proiectelor de AAC implementate în raionul Cahul.

Reamintim că, la 1 august 2018, între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi municipiul Cahul a fost semnat un Acord de Finanțare pentru realizarea Proiectului "Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul".

Proiectul este implementat inclusiv cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud.  Conform Acordului de finanțare semnat cu Banca KfW, ADR Sud urmează să acorde în cadrul proiectului "Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul" expertiză în domeniul procedurilor de achiziții, elaborării devizelor de cheltuieli și să asigure vizibilitatea proiectului.

Proiectul "Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul" prevede dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în Cahul și patru sate învecinate: Cotihana, Crihana Veche, Pașcani și Manta.

În cadrul proiectului vor fi construite 8 km de rețele de alimentare cu apă și de canalizare în satul Cotihana, precum și sistemele de canalizare din satele Crihana Veche, Pașcani și Manta. De asemenea, în Cahul, sistemul de alimentare cu apă va fi restaurat și extins cu 11 km, rețelele de canalizare vor fi extinse, stația de pompare va fi reparată la fel ca şi clădirea administrativă a Întreprinderii municipale "Apă Canal Cahul".

Proiectul este finanțat de Banca germană de Dezvoltare KfW și are ca scop restaurarea infrastructurii de bază a aprovizionării cu apă și canalizare în cel mai mare oraș din sudul Moldovei și în satele din apropiere.

 

 

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud