print
Recepția serviciilor de proiectare în domeniul AAC din Raionul Cahul și or. Vulcănești.
25.10.2019
726 Accesări

Astăzi, 25 octombrie 2019, în incinta sediului ADR Sud a avut loc recepția finală a serviciilor de elaborare a proiectului de execuție pentru „Apeduct magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca ETAPA II și ETAPA III: Conectarea stației Vulcănești și a Zonei Economice Libere „VALKANES”.  

Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție sus menționat, conform Contractului de prestare de servicii cu nr. 05/S/17 din 30.06.2017 au fost efectuate de către compania de proiectare SRL „FLUXPROIECT”.

Proiectul de execuție detaliat a fost coordonat și aprobat de către Departamentul de Construcții al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și beneficiarii finali – Consiliul Raional Cahul, Primăria com. Pelinei, Primăria com. Găvănoasa și Primăria or. Vulcănești. 

Lucrările de construcție în cadrul proiectelor nominalizate, urmează a fi finanțate din sursele Uniunii Europene și contribuția fiecărei localități beneficiare.

Măsura investițională „Apeduct magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca ETAPA 2 și ETAPA 3: Conectarea stației Vulcănești și a Zonei Economice Libere „VALKANES” prevede construcția a cca 115,8 km de rețea de apeduct nou în 8 localități din sudul țării, inclusiv magistrala și rețelele interioare, la care vor fi conectate 870 gospodării din com. Găvănoasa, 734 gospodării din com. Pelinei, 128 gospodării din sectorul Gara Vulcănești și zona antreprenoriatului liber parcul de producție „VALKANES” I.S., conform „Studiului de fezabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă a r.Cahul, cu opțiuni pentru servicii de canalizare, bazat pe capitolul AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică”. 

Totodată, documentația de proiect prevede construcția a 3 stații de pompare, 8 stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, 6 rezervoare de apă din panouri metalice cu capacitatea de 50 m3 și 5 rezervoare de apă cu capacitatea de 25 m3 fiecare.

Pe viitor măsura investițională prevede ca cca. 71482 de locuitori din localitățile menționate, să beneficieze de servicii de aprovizionare cu apă potabilă de calitate. 


*********

Proiectul „Apeduct magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca ETAPA II și ETAPA III: Conectarea stației Vulcănești și a Zonei Economice Libere „VALKANES” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud