print
Membrii AEP "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul" au aprobat măsurile de susținere și de consolidare a capacităților și au luat act de prevederile Manualului de Comunicare și Identitate Vizuală elaborat de ADR Sud
18.11.2019
209 Accesări

Vineri 15 noiembrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Cahul, a avut loc ședința ordinară a Agenției de Executare a Proiectului (AEP) "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW. În cadrul acesteia, au fost prezentate măsurile de instruire și suport preconizate de compania "Fichtner Water & Transportation" în vederea creșterii capacităților membrilor echipei de implementare a proiectului, dar și draftul Manualului de Comunicare și Vizibilitate a proiectului, elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud.  

În cadrul ședinței AEP, la care au participat specialiștii Primăriei municipiului Cahul și angajații Agenției de Dezvoltare Regională Sud, consultanții companiei "Fichtner Water & Transportation" și angajații Întreprinderii „Apă Canal Cahul", au fost discutate și analizate mai multe chestiuni importante legate de proiectarea măsurilor de susținere și de consolidare a capacităților, care urmează a fi acordate în cadrul proiectului "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul" de către experții "Fichtner Water & Transportation".

În context, consultanții "Fichtner Water & Transportation" au informat prezența despre principalele obiective ale măsurilor de susținere în ceea ce privește activitățile de instruire și au propus, spre aprobare, ca fiind prioritare, următoarele domenii de intervenție: Grupurile de lucru și coordonarea părților interesate; Managementul proiectului și responsabilitățile părților; Îmbnătățirea expertizei în managementul tehnic și Managementul schimbării.   

La rândul său, Viorica Cuțitaru, specialistă în managementul proiectelor din cadrul Agenției de Dezvoltare Regiională (ADR) Sud, a prezentat Manualul de comunicare și vizibilitate, elaborat în cadrul proiectului "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", document care reglementează principalele obiective și instrumente/canale de comunicare ce urmează a fi utilizate pentru promovarea măsurilor investiționale realizate în cadrul proiectului finanțat de KfW, dar și elementele de identitate vizuală obligatorii, cum ar fi logoul, mesajul-cheie și alte elemente grafice inerente care creează și formulează o identitate vizuală remarcabilă a proiectului și care necesită de a fi utilizate în strictă conformitate cu normele și prevederile documentului-cadru.

Potrivit responsabilei, la ADR Sud se află, de asemenea, în proces de elaborare un Plan de Comunicare și Vizibilitate a proiectului AAC Cahul. Documentul își propune să informeze publicul țintă asupra contribuției Guvernului Federal al Germaniei și, nemijlocit a Băncii KfW,  în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților din sudul republicii Moldova. Totodată, acest plan definește scopul, obiectivele specifice, calendarul de activitati și alte elemente necesare unei bune gestionări si urmăriri a implementarii activitatii de publicitate și comunicare pentru proiectul "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul".

Proiectul este implementat de către municipiul Cahul, cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud. Conform Acordului de finanțare semnat cu Banca Germană KfW, ADR Sud urmează să expertiză în domeniul procedurilor de achiziții, elaborării devizelor de cheltuieli și să asigure promovarea și vizibilitatea proiectului "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul".

Proiectul este finanțat de Banca germană de Dezvoltare KfW și are ca scop restaurarea infrastructurii de bază a aprovizionării cu apă și canalizare din râul Prut în cel mai mare oraș din sudul Moldovei și în satele din apropiere.

 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Sud