print
Oportunitate pentru inițiative civice sau mișcări sociale. Apel de participare în cadrul unul program regional finanțat de Uniunea Europeană și implementat de oganizația neguvernamentală cehă "People in Need"
12.06.2020
106 Accesări

APEL PENTRU PARTICIPARE

Dacă reprezentați o nouă organizație a societății civile (înregistrată în ultimii 3 ani), un grup informal de inițiativă civică sau o mișcare socială și încercați să mobilizați oamenii din comunitatea voastră pentru a influența schimbări pozitive reale, a atrage atenția asupra problemelor importante, care ar putea fi neînțelese sau puțin discutate în societate, și propuneți soluții fiind sunt gata să investiți timp și energie în dezvoltarea inițiativei, organizației sau campaniei voastre, Organizația People in Need este în căutarea voastră!

„Actorii societății civile - promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova" este un proiect regional, implementat de organizația neguvernamentală cehă People in Need și finanțat de Uniunea Europeană.

Scopul acestui proiect constă în susținerea grupurilor civice selectate să-și formeze propria viziune pentru schimbare, să planifice pași concreți pentru a o atinge, să-și dezvolte capacitățile și să aibă acces la resursele necesare pentru a ajunge de la plan la ceva real.

În cadrul acestui program veți avea ocazia să:

 • dezvoltați strategia inițiativei/organizației/campaniei voastre,
 • participați la instruiri, sesiuni de ghidare și mentorat, consultații, vizite de studiu și să beneficiați de burse de studiu,
 • stabiliți sau îmbunătățiți conexiunile cu susținătorii și voluntarii voștri,
 • obțineți sprijin pentru cercetare și dezvoltarea expertizei într-un anumit domeniu,
 • vă implicați în dialogul despre politici la nivel local, național sau internațional,
 • contactați cu colegii și partenerii din Republica Moldova și din străinătate,
 • aflați dacă, de ce și cum să colaborați cu sectorul privat/oamenii de afaceri,
 • găsiți modalități eficiente, transparente și responsabile de auto-organizare și administrare a resurselor,
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru dezvoltarea internă și pentru campania voastră (finanțare flexibilă, pornind de la 5.000 de euro și până la 20.000 de euro, în concordanță cu planul vostru strategic),
 • încercați alte opțiuni de colectare de fonduri, care se potrivesc cel mai bine strategiei voastre.

Mai multe detalii despre cei care se vor implica

People in Need își propune să selecteze 7 participanți din Republica Moldova în primul an de proiect.

Participanții pot fi activi în domeniile specificate, dar fără a se limita doar la ele:

 • participarea comunitară în luarea deciziilor
 • calitatea serviciilor publice
 • schimbări climatice și de mediu
 • egalitate de gen
 • spații publice
 • drepturi privind munca și condiții de lucru
 • incluziunea socială, drepturile persoanelor marginalizate
 • alte subiecte sociale/civice/privind drepturile omului sau măsuri de reducere a impactului COVID-19 în aceste sectoare.

Sunt încurajate în mod special și îndemnate să aplice organizațiile și grupuri de inițiativă ce activează în afara capitalei.

Aplicațiile din partea organizațiilor religioase sau politice, autorităților publice sau organizațiilor conexe nu întrunesc cerințele pentru a putea fi selectate în cadrul acestui apel, întrucât el este destinat actorilor noi ai societății civile care nu au legături cu instituții mai mari.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criterii de selectare

Ponderea  (%) 

Motivația de bază - schimbare sistemică (a politicilor, atitudinilor sau comportamentelor) la nivel local sau național.

Criteriu de calificare - da/nu

Devotament pentru valorile păcii, democrației și drepturilor omului.

Criteriu de calificare - da/nu

Înțelegerea domeniului tematic și a contextului social local.


25

Exemple de acțiuni civice sau comunitare anterioare (pot fi acțiuni informale sau desfășurate la scară mică - noi căutăm grupuri cu atitudine practică, proactivă și un nivel minim de înțelegere a provocărilor de a lucra împreună pentru schimbare, dar nu o evidență a implementării proiectului).

10

Interes pentru mobilizarea altora pentru a obține schimbări și rezultate concrete. Deschidere pentru lărgirea numărului de membri, colegi implicați, parteneri interesați.

20

Abilitatea de a evalua propriile puncte slabe și motivație de a îmbunătăți și de a-și dezvolta capacitățile.

20 

Disponibilitatea de a investi timp și energie semnificativă pentru dezvoltarea inițiativei/organizației/campaniei în următoarele 12 luni.

25

Principalele etape

 • Aplicarea până la: 01.07.2020până la 17.00, la adresa de e-mail:Moldova-CSA@peopleinneed.cz
 • Sesiune informativă: 19.06.2020, orele 10.00 - 11.00 / toți cei interesați să participe sunt rugați să se înregistreze prin e-mail laMoldova-CSA@peopleinneed.czpână la 18.06.2020, pentru a putea primi link-ul pentru sesiune

Întrebările cu referire la acest Apel pot fi transmise până la data 26.06.2020, cu titlul: Întrebări Apel pentru participare CSA 2020, la adresa de e-mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz

 • Interviuri cu candidații preselectați: vor fi organizate pe măsură ce sunt recepționate aplicațiile,
 • Publicarea rezultatelor: după două săptămâni de la termenul limită, pe Civic.md
 • Atelier de lansare pentru participanții selectați,
 • Evaluarea capacității organizației/grupului și elaborarea strategiei,
 • Dezvoltarea capacităților și utilizarea oportunităților de finanțare în concordanță cu strategia.

Dacă doriți să participați la acest apel, descărcați și completați formularul de aplicare disponibil la: https://drive.google.com/file/d/1Ql0amaX8BEn1thb9FocRNY7rM31UHJGO/view?usp=sharing, și expediați-l la adresa de e-mail Moldova-CSA@peopleinneed.cz,  până la 01.07.2020 până la 17.00. 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud