print
Proiectele de alimentare cu apă și sanitație, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud cu cuportul UE și KfW, prezentate în cadrul reuniunii Consiliului de asistență externă în domeniul managementului integrat al apelor
18.06.2020
215 Accesări

Astăzi, 18 iunie a.c., în cadrul unei videoconferințe organizate în contextul reuniunii Consiliului de asistență externă în domeniul managementului integrat al apelor, au fost prezentate rezultatele implementării Acordurilor de finanțare încheiate între MADRM/ADR Sud, MSPL/GIZ și Uniunea Europeană, precum și între Muncipalitatea Cahul, ADR Sud  și Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW. Din partea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud la reuniune a participat șeful Secției Management proiecte, Andrei Popușoi.

În deschiderea videoconferinței, Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a prezentat rezultatele proiectelor implementate în Republica Moldova din sursele Fondului Ecologic Național și ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. De asmenea, funcționarul MADRM s-a referit și la conceptul propunerii de proiect în domeniul alimentării cu apă și sanitație, propus pentru finanțare Băncii Mondiale, precum și la principalele priorități ale politicilor în domeniul apei după anul 2020.

Despre aspecte legislative, proiecte de asistență și infrastructură în desfășurare, colaborare transfrontalieră privind situația în domeniul managementului integrat al resurselor de apă a vorbit Andrian Delinschi, șeful Direcției politici de management integrat al resurselor de apă în cadrul MADRM.

Referindu-se la stadiul de implementare a proiectelor de alimentare cu apă din Regiunea de Dezvoltare Sud, finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, Andrei Popușoi, șeful Secției Management proiecte din cadrul ADR Sud, a comunicat că două dintre acestea, și anume: "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova" și "Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova" se află, actualmente, la etapa de evaluare a ofertelor depuse la licitațiile publice internaționale de achiziționare a lucrărilor de construcție și serviciilor de supraveghere tehnică, desfășurate anterior.

 Iar pentru proiectul"Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în comunitățile Pelinei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești", urmează a fi identificate surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de construcție.

În ceea ce privește proiectul „Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul", implementat în Regiunea de Dezvoltare Sud cu suportul Guvernului Federal al Germaniei, prin intermediul Băncii KfW, în cadrul implementării acestuia, la etapa actuală, a fost realizat un proiect tehnic de execuție elaborat și verificat și au fost anunțate achizițiile pentru lucrări de construcții în vederea realizări componentei 1 din Acordul de finanțare - "Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate din raionul Cahul".

Pentru componenta II a proiectului - "Inițiativa privind canalizarea Cahul", se află în proces de elaborare documentația de proiect .

Proiectul „Alimentarea cu apă și canalizare în raionul Cahul", finanțat prin Banca germană KfW, își propune drept obiectiv general reabilitarea și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare din orașul Cahul precum și consolidarea capacității municipalității Cahul și distribuirea de către aceasta a apei în domeniile de exploatare și întreținere.

În cele ce urmează, Valentin Pleșca, manager de proiect în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor de Mediu, a prezentat în cadrul videoconferinței un raport privind consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova. La rânul său, Susanna Smets, reprezentantă a Băncii Mondiale, a prezentat rezultatele studiului „Diagnosticul Securității Apei".

În cadrul evenimentului, au mai fost prezentate proiectele Regulamentelor Agenției Apele Moldovei și Unității de Implementare a Proiectelor de Mediu. Totodată, au fost prezentate și competențele Agenției de Mediu în domeniul monitoring-ului calității apei, precum și stadiul de acreditare al laboratorului.

Proiectele de alimentare cu apă și sanitație, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud, sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Iar proiectul "Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul este implementat, în Republica Moldova, în cadrul Cooperării Financiare Germane. Acest proiect este finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW și de către Uniunea Europeană.  


 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud