print
Ziua Internațională a Dunării este ziua în care ne bucurăm că Dunărea ne conectează cu Europa
26.06.2020
411 Accesări

Tradițional, în fiecare an, la 29 iunie, Republica Moldova, alături de alte 13 țări din bazinul dunărean, sărbătorește "Ziua Internațională a Dunării". Scopul evenimentelor organizate cu acest prilej este de a responsabiliza cetățenii țării noastre și de a-i face să conștientizeze importanța participării lor la eforturile comune de protejare a întregului bazin dunărean și de a promova obiectivele și avantajele Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), beneficiile cooperării transfrontaliere și atragerii/utilizării fondurilor europene prin Programele transfrontaliere. De regulă, manifestările consacrate Zilei Dunării au loc în comuna Giurgiulești din raionul Cahul. În acest an, însă, în contextul pandemiei COVID-19, Ziua Dunării este sărbătorită online.

Data de 29 iunie marchează semnarea, la Sofia, a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Manifestările dedicate Zilei Dunării se desfăşoară în toate statele dunărene, pentru a marca dorinţa comună a acestora de a-şi uni forţele în sprijinul protejării acestui fluviu unic în Europa. Obiectivul principal al acestor manifestări este acela de a implica cetăţenii ţărilor dunărene în multiple activităţi independente sau comune, desfăşurate pe plan local, naţional şi regional. 

Reamintim, că Republica Moldova este parte a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării din anul 2010, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este coordonator al implementării și promovării acesteia în țara noastră. Ținând cont de acest fapt, de-a lungul mai multor ani, 2016-2019, eforturile MADRM în acest sens au fost susținute de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), prin intermediul proiectului de asistență tehnică "Dunărea Unește". Scopul proiectului „Dunărea Unește", implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, a fost cel de fortificare a capacităților de coordonare și promovare a SUERD în Republica Moldova, inclusiv a programelor transfrontaliere și transnaționale.

Așa, bunăoară, în anul 2016, mai multe activităţi, la care au participat inclusiv  reprezentanții MADRM (pe atunci Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor) și ai ADR Sud, au fost organizate, cu suportul ADA, în oraşul Cahul şi localitatea Giurgiuleşti, cu ocazia Zilei Dunării. În cadrul Conferinţei cu genericul "Ziua Dunării 2016", desfășurată la Cahul, au fost examinate ultimele rezultate în implementarea SUERD, precum şi oportunităţile de cooperare în regiune cu suportul UE. În a doua parte a evenimentului participanții au avut ocazia să vadă, în cadrul unei expoziții organizate la Giurgiulești, proiectele finanțate din programele destinate macroregiunii Dunării, din care face parte și Republica Moldova. Activitățile în aer liber au fost acompaniate de o festivitate organizată de primăria satului Giurgiulești, acolo unde dansatori și cântăreți din satele de pe Valea Prutului s-au întrecut pe esplanada din fața Casei de Cultură.

În anul 2018, la 28 mai, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a desfăşurat, la Cimișlia, Conferința regională cu genericul: "Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării". La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ai Ministerului Investiţiilor şi Dezvoltării a Republicii Polone, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, ai Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, ai Autorităţilor Publice Locale, ai mediului de afaceri şi ONG-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud (circa 70 de persoane.

Evenimentul, organizat în cooperare cu MADRM, și-a propus să dezbată subiecte de actualitate, cum ar fi: oportunitățile și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în procesul promovării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, experiențele proiectelor dezvoltate în cadrul SUERD, inclusiv în statele din Spațiul Economic European, precum și energia sustenabilă ca arie prioritară a SUERD. În a 2-a parte a conferinţei, Igor Malai, reprezentantul MADRM, a prezentat "Liniile Directoare ale revitalizării urbane în Republica Moldova", document ce are menirea de a acorda suport oraşelor din ţară în vederea elaborării Programelor de revitalizare a zonelor urbane. După, a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri la acest subiect al consultărilor publice.

În data de 29 iunie 2018, în satul Giurgiuleşti a fost marcată Ziua Internaţională a Dunării. Evenimentul a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, administraţia publică locală cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) în cadrul proiectului „Dunărea Unește". La evenimentul festiv din faţa Casei de Cultură au participat ambasadorii Germaniei şi Italiei, reprezentanţi ai UE în Republica Moldova, Ambasadelor Austriei şi Marii Britanii, BERD, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Pe parcursul zilei, participanții la eveniment și localnicii au avut parte de un concert susţinut de Ansamblul Etnofolcloric „Giurgiuleanca", au participat la o victorină ecologică şi la o supă de peşte.  Manifestarea consacrată Zilei Internaţionale a Dunării s-a încheiat spre seară cu Hora Satului.

În cadrul evenimentului dat, ADR Sud a repartizat mai multe materiale promoționale elaborate și confecționate cu suportul financiar al "Danube Logistics" SRL, printre care ghiduri turistice ale Regiunii Sud, pliante "Turismul în RDS", pungi de stofă personalizate, pixuri, căni personalizate, , banner, USB-uri etc. De asemenea, ADR Sud a finanțat pauză de cafea, organizată pentru participanți de Primăria Giurgiulești.

La 29 iunie 2019, în scuarul Primăriei Giurgiulești, raionul Cahul, a fost organizat un eveniment public pentru a marca Ziua Dunării. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria satului Giurgiulești, compania Danube Logistics și Proiectul Inițiativa pentru Apă a Uniunii Europene (EUWI+). Acesta a inclus un program de activități informative și culturale, expoziții în aer liber au avut scopul de a prezinta proiectele finanțate din programe internaționale destinate macroregiunii Dunării, dar și de a spori atenția opiniei publice asupra necesității protejării bazinului acestui fluviu şi de a reliefa îndatoririle şi responsabilitățile în vederea prevenirii poluării apelor cu substanțe periculoase mediului şi sănătății populației. 

La sărbătoarea consacrată Zilei Dunării au participat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, reprezentanți ai Agenției "Apele Moldovei",  Agenției de Mediu, Inspectoratului pentru  Protecția a Mediului, autorităților publice locale, societății civile și populația locală.

Activitățile desfășurate în fiecare an cu prilejul Zilei Dunării sunt binevenite dat fiind faptul că reprezintă o platformă comună și eficientă de discuții și schimb de experiență, aduc în prim plan și promovează bune practici și exemple de parteneriate și proiecte de succes, oferă posibilități de prezență pro activă de promovare, învățare și stabilire de noi obiective pentru ADR-uri, APL-uri și alți actori ai dezvoltării regionale, de creare a parteneriatelor, și asigură o comunicare și o cooperare mai strânsă între parteneri.

"Ziua Dunării este un prilej de a concentra atenţia opiniei publice asupra necesităţii protejării bazinului acestui fluviu şi de a reliefa îndatoririle şi responsabilitățile în vederea prevenirii poluării apelor cu substanţe periculoase mediului şi sănătăţii populaţiei", relevă în acest sens Maria Culeșov, director ADR Sud.

Reiterăm că Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) prevede dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de mediu în zonă. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atât între autoritățile locale și regionale, cât și între administrația publică centrală, mediul privat și organizaţii neguvernamentale, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea țării. 

Republica Moldova și-a reconfirmat deja dreptul de a fi parte a unei platforme de discuţie foarte bună, astfel încât pe cele 11 arii prioritare existente în această Strategie țara noastră are aceleași drepturi egale cu ţările membre ale UE - să promoveze, să ajusteze legislaţia şi să beneficieze de tot suportul acestora. Există şi un program al regiunii Dunării - Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020, care ne asigură dreptul să participăm la finanţarea diferitor proiecte și care susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins, care au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. Dat fiind faptul că ne propunem să îmbunătățim politicile publice și cooperarea interregională, intra regională și transfrontalieră, inclusiv să atragem investiții din exterior, acest program, inclusiv oportunitățile pe care le oferă SUERD Republicii Moldova, trebuie promovate pe larg.

 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud