print
Proiectele de alimentare cu apă și sanitație, implementate în Regiunea de Sud a Moldovei cu suportul Uniunii Europene, prin intermediul GIZ, evaluate în cadrul unei întruniri online
02.07.2020
262 Accesări

Proiectul „Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova", implementat de GIZ Moldova în perioada anilor 2013-2017, a fost evaluat astăzi, 2 iulie a.c., în mod participativ, în cadrul unei întruniri on-line, organizate cu suportul Agenției de Dezvoltare Regională Sud și al Delegației Uniunii Europene.

La întrunire au participat, în calitate de beneficiari ce reprezintă sectoarele de Alimentare cu apă și sanitație (AAS) și Managementul deșeurilor solide (MDS), reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelurile I și II, managerii locali, conducătorii întreprinderilor municipale prestatoare a serviciilor de alimentare cu apă "Apă-Canal Cahul" și „Apă-Canal Leova", precum și alți actori implicați în procesul de realizare a proiectelor de AAS, finanțate de Uniunea Europeană (UE) și implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS).

De asemenea, la întrunirea on-line dedicată proiectelor de AAS din RDS, finanțate de UE, au participat directorul ADR Sud, Maria Culeșov, specialiști din cadrul Secției managementul proiectelor din cadrul ADR Sud, echipa de evaluatori, reprezentată de Gabriele Bonafede și Angela Cașcaval.

În cadrul discuțiilor, participanții la întrunirea on-line au identificat valoarea fiecărui proiect în parte prin descrierea rezultatelor și a celor mai bune practici / experiențe obținute până în prezent. Totodată, participanții la eveniment au identificat posibilități de îmbunătățire a propriilor experiențe și eventuale provocări de viitor.

Așa, bunăoară, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a abordat în cadrul discuției principalele aspecte cheie de cooperare a instituției implementatoare cu partenerii interni din rândul APL I și II și cei externi, cum ar fi GIZ, UE, KfW ș.a., referindu-se, în mod special, la implicarea participativă și activă a acestora în procesul de elaborare a Programelor regionale sectoriale (PRS) și de selectare a celor mai importante proiecte, precum și în procesul de planificare la nivelul RDS și de  implementare a proiectelor.

Doamna Culeșov a ținut să accentueze beneficiile obținute de pe urma implementării proiectelor investiționale, cum ar fi asigurarea accesului sporit al cetățenilor din RDS la servicii publice de calitate, moderne și durabile, de AAC, îmbunătățirea cooperării între ADR Sud, APL I și II, creșterea și consolidarea capacităților operatorilor regionali și regionalizarea serviciilor, mulțumindu-le atât partenerilor externi cât și administrațiilor publice locale pentru cooperarea strânsă și pentru suportul oferit.

În cele ce urmează, reprezentanții comunităților beneficiare, cât și managerii locali ai proiectului MSPL/GIZ, au relatat despre impactul și beneficiile proiectelor, cât și despre despre provocările cu care se confruntă și posibilitățile de remediere a acestora și de îmbunătățire a stării de lucruri în domeniul dezvoltării regionale.

În concluzie, evaluatorii au specificat că metodologia de planificare și identificare a proiectelor prioritare pentru RDS în sectoarele AAC și MDS, aplicată de GIZ, a fost una foarte bună, fapt care îl demonstreaza pe viu rezultatele proiectelor. Acestea, precum și propunerile de îmbunătățire a situației urmează să fie expuse detaliat și se vor regăsi închegate în cadrul unui Raport de evaluare a proiectului "Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova", care va fi ulterior prezentat, cu  Delegației UE, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Ținem să menționăm că, în cadrul proiectului „Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud, Republica Moldova", implementat de GIZ Moldova în perioada anilor 2013-2017, la nivel regional au fost create grupuri de lucru sectoriale, care ulterior au elaborat Programe regionale sectoriale (PRS) în domeniile alimentare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), drumuri regionale și locale (DRL) și au identificat concepte de proiecte viabile, care au fost, mai apoi, dezvoltate în proiecte.

Unele din aceste proiecte, incluse în Planul Operațional Regional 2017-2020, se află, actualmente, la etapa de implementare, iar pentru altele au fost elaborate studii de fezabilitate și se identifică posibilități de finanțare.

Așa, bunăoară, din Programul regional sectorial AAC au fost preluate și se implementează, la moment, de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, din sursele Uniunii Europene, proiectele "Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova. Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova" și "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova". De asemenea, pentru proiectul "Îmbunătățirea serviciului de apă în comunitățile Pelenei și Găvănoasa din raionul Cahul și extinderea către raionul Vulcănești", cu suportul UE a fost elaborată documentația de proiectare și urmează a fi identificate surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de construcție.

Proiectele de AAS din Regiunea de Dezvoltare Sud menționate sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

 

 


 

 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud