print
Oportunitățile de dezvoltare economică și specializarea inteligentă a regiunii, discutate în cadrul unei mese rotunde de către membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
26.08.2021
434 Accesări

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud s-au întrunit marți, 24 august a.c., la Cimișlia, în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Dezvoltarea regională, proces ce implică cooperare, investiții și oferă perspective pentru dezvoltarea locală". În cadrul acestui eveniment, membrii forului regional au dezbătut probleme de actualitate ce se referă la noile tendințe și abordări care există în domeniul dezvoltării regionale. Totodată, au discutat despre oportunitățile și riscurile dezvoltării economice în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud, despre specializarea inteligentă ca motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a regiunii.

Masa rotundă a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de de Agenția de Dezvoltare Regională Sud cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova, și а avut drept obiectiv general îmbunătățirea comunicării interne și realizarea schimbului intra regional dintre membrii CRD, identificarea perspectivelor de cooperare și atragere a investițiilor, cunoașterea avantajelor și dezavantajelor geografice, naturale și de infrastructură ale Regiunii de Dezvoltare Sud, identificarea unei viziuni comune și а acțiunilor prioritare pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă а tuturor localităților din Regiunea de Dezvoltare Sud.

În debutul evenimentului, Dna Olga GORBAN, directorul ADR Sud, a salutat prezența membrilor CRD Sud în centrul de reședință al Regiunii Sud și a menționat importanța unor astfel de evenimente pentru crearea, în cadrul forului regional, a unor platforme de discuții proactive pentru identificarea și analizarea problemelor comune și a oportunităților de dezvoltare regională, pentru fortificarea și consolidarea eforturilor actorilor regionali în realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională.

În cele ce urmează, Dl Igor MALAI, șeful Direcției politici de dezvoltare regională din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a realizat o retrospectivă a evoluției procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova, menționând realizările obținute pe acest făgaș și provocările cu care se confruntă autoritățile publice centrale, administrațiile publice locale și alți actori de dezvoltare regională în procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională.

Dl Igor MALAI a punctat asupra faptului că finalitatea politicii de dezvoltare regională trebuie orientată spre crearea precondiţiilor pentru asigurarea unor venituri suficiente, a ocupării şi a asigurării condiţiilor de trai a cetăţenilor, sprijinirea iniţiativei locale, atragerea investițiilor, crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătăţirea infrastructurii. De asemenea, responsabilul a reiterat că aceste obiective se realizează prin intermediul proiectelor de anvergură implementate de Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud, UTAG), cu finanțare din sursele Fondului național pentru dezvoltare regională și a partenerilor de dezvoltare.

În cadrul mesei rotunde membrilor CRD Sud le-a fost adusă la cunoștință noua paradigmă (concept) a Dezvoltării Regionale în Republica Moldova, aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/20 din 13.02.2020, care își propune drept obiectiv general creșterea competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor".

Noua paradigmă a dezvoltării regionale a fost dictată de faptul că analiza factorilor de dezvoltare economică în Republica Moldova relevă o concluzie foarte alarmantă - în lipsa unui efort susţinut de schimbare a paradigmei de dezvoltare, potenţialul de creştere pentru următorii 10 ani se limitează la cel mult 4,5-5% anual, pentru că nivelul de dezvoltare al regiunilor din Republica Moldova, deși în creștere, este totuși încă departe de cele mai puțin dezvoltate state ale Uniunii Europene. În situația, în care nevoile sunt foarte mari în toată țara, iar diferențele de dezvoltare sunt încă mari în interiorul țării în special între rural și urban, dar și între municipiul Chișinău și toate celelate orașe, nu se poate discuta de o repoziționare a politicii de dezvoltarea regională prin abandonarea totală a ideii reducerii acestor disparități, dar este totuși o mare nevoie de a favoriza accelerarea procesului de dezvoltare acolo unde se poate și există potențial.

În contextul necesității impulsionării dezvoltării economice și creșterii competitivității Regiunii de Dezvoltare Sud, participanții la masa rotundă au fost familiarizați cu conceptul și procesul de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă (S3 smart specialization strategy), cu cartografierea rezultatelor potențialului economic, științific și inovațional al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova.

Experta națională Veronica BUTNARU a menționat că, începând cu anul 2017, Republica Moldova beneficiază de asistența Centrului Comun de Cercetare (JRC) a Comisiei Europene în vederea preluării și implementării conceptului de specializare inteligentă în cadrul politicii naționale de cercetare-inovare. MECC este instituția responsabilă de procesul de elaborare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova și coordonează activitatea echipei de experți S3 la nivel național. În cadrul proiectului pilot al JRC pentru țările incluse în politica de extindere și în parteneriatul de vecinătate, țara noastră a beneficiat de expertiza experților europeni în vederea cartografierii potențialului economic, științific și inovațional, dar și inițierea procesului de elaborare a cadrului strategic în domeniul specializării inteligente.

Astfel, în urma procesului de cartografiere, au fost identificate următoarele domenii preliminare de specializare a Republicii Moldova: Energie, TIC, Agricultură și procesarea produselor agricole, Biomedicina, Biofarmaceutica și  Bioinformatica.

Dna BUTNARU a vorbit despre efectele practice ale specializării inteligente, despre domeniile de specializare inteligentă identificate ca fiind prioritare pentru Republica Moldova și, în special, pentru Regiunea Sud.

Pe final, după o rundă de discuții și dezbateri privind nevoia imperativă de specializare inteligentă a regiunii, membrii CRD Sud au conștientizat necesitatea transformării inovării într-o prioritate pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.


 

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Sud