print
Invitație de participare la concursul de achiziționare a serviciilor de elaborare a paginii web în cadrul proiectului "Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă"
07.10.2021
275 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre lansarea concursului de achiziție privind selectarea unei companii responsabile de elaborarea unei pagini web în cadrul proiectului "Renaissance of the authentic crafts folk- common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development/Renașterea meșteșugurilor autentice populare – moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă", implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI).

Participanţii/ofertanţii eligibili. Se invită să participe companiile/ofertanți specializați, care au experienţă, capacitate  tehnică și managerială, resurse umane calificate pentru elaborarea paginilor web.

Pagina web va fi destinată promovării meștesugarilor și meșteșugurilor autentice, precum și asociației nou înregistrate în domeniul vizat. Pagina web va fi o platformă online de marketing și promovare a produselor meșteșugărești tradiționale menite să îmbunătățească valorificarea pieței de către acestea.

Produsul va viza valorificarea economică a moștenirii culturale tradiționale și creșterea atractivității turistice prin creșterea potențialului meșterilor din regiunea sud a Republicii Moldva si Romaniei de a-și promova produsele în toată țara și în străinătate.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

Modalitățile de participare la concurs: Participanţii sunt rugaţi să prezinte oferta explicită exprimată prin concept narativ și costuri pentru elaborarea Produsului semnată/ștampilată.

Vă rugăm să anexaţi date despre experienţa relevantă a companiei/parteneriatului în domeniul elaborării paginilor web și platformelor on-line. Scrisoarea de însoţire pe antetul aplicantului  va fi ştampilată şi semnată de către participant şi va conţine anexat informaţii conţinând conceptul creativ al produsului.

Bugetul se va prezenta cu aplicarea cotei ”0” TVA.

Ofertele pot fi depuse în format electronic  pâna la data de 10.10.2021, ora 17.00, la adresa de e-mail a proiectului: crafts.proiect@gmail.com

Perioada şi modul de examinare a ofertelor şi de desemnare a câştigătorului.

Ofertele incomplete nu vor fi primite. Examinarea ofertelor fa avea loc la 11octombrie 2021. 

 

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Sud