print
Două proiecte privind dezvoltarea regională și infrastructura drumurilor, prezentate în primă lectură de viceprim-ministrul Andrei Spînu
14.10.2021
209 Accesări

Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale a stat la baza amendamentelor propuse la proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, prezentat astăzi, de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în plenul Parlamentului.

Proiectul propune reformularea obiectivului general al dezvoltării regionale, care va fi definit drept „creșterea competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor". Obiectivul urmează a fi atins prin realizarea următoarelor deziderate: creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a regiunilor; sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii; crearea condițiilor instituționale și normative pentru implementarea unei guvernanțe colective, care implică administrația națională, regională și locală prin parteneriat.
Prin intermediul proiectului se propune modificarea unor atribuții ale principalelor autorități participante în procesele de elaborare, implementare și evaluare a Strategiei naționale de dezvoltare regională. Sub aspect tehnic, proiectul prevede modificarea cuprinsului unor noțiuni de bază specifice domeniul dezvoltării regionale, precum: „politică de dezvoltare regională", „Document unic de program", „Consiliu Regional pentru Dezvoltare". Subsecvent, noțiunea „strategie de dezvoltare regională" urmează a fi substituită cu noțiunea „Program operațional regional". Proiectul a fost susținut cu votul a 63 de deputați.

De asemenea, cu votul a 81 de deputați, a fost votat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.2 la Acordul de împrumut dintre RM și BERD privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova „Reabilitarea Drumurilor în Moldova IV", încheiat la 28 iunie 2018.

Modificările propuse au fost generate de procesul de implementare a proiectelor incluse inițial în cadrul Acordului de Împrumut, după cum urmează lucrări de reabilitare și construcție, inclusiv supervizarea lucrărilor pentru următoarele sectoare de drumuri:

  • Construcția drumului M3 sectorul de ocolire a localităților Slobozia Mare, Cîșlița Prut și Giurgiulești, L=17 km;
  • R6 Bălți-Sărăteni vechi (inclusiv ocolirea or. Sîngereni), L=20 km;
  • R9 Soroca-Arionești, L=31 km;
  • R33 Hîncești-Lăpușna, L=37 km;
  • R34 Hîncești-Leova-Cantemir, L=83 km.

Menționăm că, urmare a rezilierii în anul 2018 a contractelor de reabilitare a drumurilor R9 Soroca-Arionești și R34 Hîncești-Leova-Cantemir, semnate cu compania Serenissima (Italia), rezilierea fiind generată de incapacitatea financiară a companiei, sectoarele au fost reevaluate și reproiectate, fiind obținută o creștere semnificativă a costurilor necesre pentru realizarea proiectelor.
Licitarea repetată a lucrărilor a generat o insuficiență de mijloace financiare necesare pentru achiziționarea lucrărilor pentru sectorul Soroca-Arionești (23 mil de euro), ultimul fiind înlocuit cu construcția drumului de ocolire a or. Vulcănești cu un cost estimativ de 10,5 mil de euro.

La momentul actual, din sursele Acordului de împrumut, până la 01.10.2021 au fost efectate debursări în sumă de 46,25 mil euro, ce reprezintă 30,83% din valoarea totală a acestuia ce constituie 150.000.000 de euro.


 

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Sud