Prima   -  Buletine informative și publicații   -  Publicații

Publicații

»»  Portofoliul de proiecte investiționale al Regiunii de Dezvoltare Sud pentru perioada 2022-2024

Atragerea și valorificarea resurselor financiare externe pentru implementarea proiectelor de infrastructură reprezintă o prioritate în dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Sud. Necesitatea investițiilor străine este dictată în special de insuficiența capitalului investițional pe plan intern, necesar pentru creșterea economică a țării și îmbunătățirea calității vieții în orașele și satele noastre.

Regiunea de Dezvoltare Sud constituie 24,2% din suprafața totală a țării și are o populație de  circa 526 mii locuitori (2021). Comparativ cu alte regiuni de dezvoltare din țară,  Regiunea de Dezvoltare Sud deține o serie de avantaje: așezare geografică favorabilă, infrastructură de transport tri-modală (rutier, feroviar, naval), turism vitivinicol dezvoltat, resurse naturale unice pe teritoriul țării, rezervații naturale de importanță internațională.

Prezentul Portofoliu de proiecte investiționale este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, pentru a promova în rândul partenerilor de dezvoltare cele 20 de proiecte investiționale, evaluate în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectele sunt incluse în Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 și abordează următoarele domenii de intervenție: aprovizionare cu apă și sanitație, revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, valorificarea infrastructurilor de afaceri, sporirea atractivității turistice.

Suntem convinși că acest portofoliu va constitui un punct de reper pentru viitoarele colaborări între actorii regionali și donatorii externi privind implementarea proiectelor de infrastructură, orientate spre creșterea competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, precum și creșterea calității vieții locuitorilor acesteia.

Portofoliul de proiecte poate fi accesat AICI.