Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Arhiva proiecte finalizate - Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în RDS

Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în RDS

   
11.08.2011    

Solicitantul: ADR Sud

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității mediului ambiant și a sănătății populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului Deșeurilor Menajere Solide.

2.    În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activități majore:

 • Obținerea avizelor /deciziilor pentru amplasare și construirea platformelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere solide în cele 8 orașe din RDS (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Căușeni, Leova, Taraclia și Ștefan Vodă);
 • relocarea containerelor vechi din zonele de blocuri, spre zonele din sectorul privat;
 • achiziționarea și amplasarea utilajelor și echipamentelor în parteneriat cu primăriile și întreprinderile municipale responsabile ;
 • campanie de conștientizare privind necesitatea colectării selective a deșeurilor și de promovare a proiectului și rezultatelor lui;
 • formarea capacităților Întreprinderilor Municipale

3.    Partenerul (partenerii): Primăria orașului Leova, Primăria orașului Cantemir, Primăria orașului Cahul, Primăria orașului Căușeni, Primăria orașului Ștefan Vodă, Primăria orașului Cimișlia, Primăria orașului Basarabeasca, Primăria orașului Taraclia,

4.    Localizarea proiectului: Proiectul se va desfășura în regiunea de dezvoltare Sud, în toate cele 8 centre raionale - Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia.

5.    Suma totală a proiectului -15 350 083 dintre care 100 000 au fost finanțați din cadrul proiectului ,,Guvernarea deșeurilor - IEVP" având ca partener Compania de asistență tehnică, Eptisa.

6.    Durata de implementare a proiectului: 24 luni

2011

Pe parcursul anului 2011 au fost realizate următoarele activități:

 1. Angajarea managerilor de proiect 
 2. Construcția platformelor de colectare a deșeurilor 
 3. Furnizarea autospecialelor și buldozerelor
 4. Livrarea eurocontainerelor zincate  
 5. Livratea lăzilor pentru colectarea plasticului 
 6. Organizarea concursului pentru selectarea  ONG - urilor care vor organiza campania de conștientizare
 7. Furnizarea preselor de balotat. Semnarea actelor de recepție 
 8. Instruirea formatorilor care vor desfășura activitățile din cadrul campaniei de conștientizare 
 9. Difuzarea spotului TV 
 10. Desfășurarea activităților din cadrul campaniei conștientizare 
 11. Activitati de informare a populatiei 

                                                                                                                                                                   2012 

 

Suma alocată din FNDR în anul 2012: 520,4 mii lei

Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 521,15 mii lei 

Contributia altor finanțatori : 100 mii lei (EPTISA)

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

-       au fost tipărite și distribuite materiale promoționale (banere, afișe, pliante) pentru desfășurarea campaniei de informare în cadrul proiectului;

-       s-a desfășurat campania de conștientizare în centrele raionale vizate de proiect. Campania de conștientrizare a fost desfășurată de către ONG „Millieu Kontact" din orașul Ștefan Vodă. La 15 iunie 2012 a avut loc ședința de totalizare a rezultatelor campaniei de conștientizare cu privire la colectarea separată a deșeurilor;

-       în scopul evaluării calității platformelor pentru colectarea deșeurilor construite în cadrul proiectului, au fost efectuate vizite de evaluare a calității lucrărilor în centrele raionale: Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia, Cimișlia, Ștefan Vodă, Basarabeasca de către o comisie în componența căreia au intrat reprezentanți ai  ADR Sud și Inspecției de Stat în Construcții. S-a constatat că numai în or. Taraclia și Basarabeasca platformele sunt construite calitativ, în celelalte orașe fiind depistate abateri.

-       în luna iunie a avut loc ședința de evaluare de către experții ESRA, UE a proiectului "Eficientizarea managementului deșeurilor menagere solide în RDS". În cadrul vizitei de evaluare a proiectului experții ESRA, reprezentantul MDRC și specialistul din secția management proiecte au evaluat 6 din cele 8 centre raionale (Cahul, Cimișlia, Cantemir, Taraclia, Leova, Basarabeasca).

-       Au fost construite 70 de platforme pentru amplasarea containerelor.

-       În perioada noiembrie-decembrie 2012 a avut loc predarea bunurilor obținute în cadrul proiectului către beneficiari.

 

Rezultate obținute:

-  campania de conștientizare desfășurată;

-  7 banere amplasate;

-  1 vizită de evaluare a proiectului realizată;

-  spot publicitar mediatizat în 2 centre rationale;

-  3 articole despre desfășurarea implementării tuturor activităților din proiect publicate;

-  4 interviuri la radioul național difuzate;

-  400 discuri promoționale elaborate și distribuite în toate liceile și gimnaziile din regiune;

-  1 acțiune practică de colectare a deșeurilor în toate cele 8 centre raionale desfășurată; 

-  1 concurs ecologic regional desfășurat;

-  700 pliante distribuite în cadrul campaniei de conștientizare;

-  11 întruniri informative și 8 seminare în fiecare centru raional desfășurate.

-  procedura de reziliere a contractului cu SRL "Rodval Const" inițiată;

- 70 platforme construite.

-  bunuri în valoare de 14266,33 mii lei predate către APL-uri.

 

ETAPE ALE IMPLEMENTÄ‚RII

GALERIE FOTO / GALERIE VIDEO