Prima   -  Revitalizare urbană

Revitalizare urbană

   

Titlul proiectului:

Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă. Proiect nr. 309/2017/M3.

Sursa de finanțare:
Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei - Polish Aid

Bugetul proiectului:
- aprox. 350 000 EURO pentru asistență tehnică;
- aprox. 150 000 EURO pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în ariile urbane în 2017;
- aprox. 200 000 EURO pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în ariile urbane în 2018.

Durata proiectului: 2017-2019

Coordonatorul proiectului:
Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia reprezintă autoritatea administrativă publică centrală cu atribuții în domeniile: dezvoltarea regională; construcții; planificarea și dezvoltarea spațială; amenajarea teritoriului; gestionarea sistemului de implementare a fondurilor europene.

Coordonatorul proiectului: 

Grzegorz Pragert
Departamentul Programe de Asistență
Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia
e-mail: Grzegorz.Pragert@miir.gov.pl
tel: (+48) 22 273 75 62

Parteneri: 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova   
- aprox. 15 orașe și municipii din Moldova: Bălți, Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni
- Agențiile de Dezvoltare Regională din Moldova
- Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale/ Reprezentanța "Solidarity Fund PL în Moldova

Persoana de contact:
Anastasia Ștefanița
e-mail: anastasia.stefanita@centruinfo.org 
tel: (+373) 69757675

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care contribuie la creșterea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale. Scopul proiectului este de a oferi instituțiilor competente din Moldova, la toate nivelurile de administrație, norme și metodologii poloneze și europene. În acest sens, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea de programe de regenerare urbană, sporirea competenței beneficiarilor în ceea ce privește planificarea activităților de regenerare.

Activitățile proiectului
Proiectul va fi implementat în perioada 2017-2019 și presupune 2 faze:
- Pentru 2017 și pînă la mijlocul anului 2018 se va implementa componenta strategică și de planificare, adică dezvoltarea principiilor sistemului de sprijin pentru regenerare (cadrul legal și juridic, instrumentele, mecanismele la nivel național, regional și local) și documentele de planificare la nivel urban;
- În anii 2018-2019, va fi faza de implementare, și anume pregătirea și implementarea proiectelor la nivel urban.
Ca rezultat principal al proiectului va fi un sistem funcțional pentru desfășurarea activităților de revitalizare, inclusiv finanțarea și implementarea proiectelor de revitalizare în orașele participante.

Sursa informației: centruinfo.org


DOCUMENTE

EVOLUȚIA PROIECTULUI