Prima   -  Istorii de succes

Istorii de succes

»»  Proiectul Energie și Biomasă în Regiunea de Sud

Proiectul Energie și Biomasă în Republica Moldova cuprinde o mare parte din Regiunea de sud și își propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă și deșeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituțiile publice și gospodăriile casnice din comunitățile rurale. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ce vor asigura durabilitatea intervențiilor proiectului și după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă , la nivel local și regional.

Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane EURO, acordați de Uniunea Europeană (14 milioane) și PNUD Moldova (560, 000 EURO). Perioada de implementare fiind 2011-2014.

Trei raioane ale Regiunii Sud vor beneficia de pe urma proiectului

În Regiunea de Sud trei raioane se vor număra printre beneficiari în urma proiectului. Cele  17 comunități rurale  ce își vor conecta instituțiile publice la sisteme de energie pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie și Biomasă sunt:  Ermoclia, Olănești, Palanca, Viișoara, Talmaz, Copceac, Popeasca, Crocmaz, Răscăieți (rl Ștefan Vodă), Cazangic, Seliște, Sărata Nouă (rl Leova), Antonești, Țiganca, Lărguța (rl Cantemir). Astfel, mai mult de 13.400 de persoane, dintre care aproape 5.000 copii, își vor spori confortul termic datorită unor noi echipamente termice de producere a energiei din biomasă.

Proiectul va acoperi toate raioanele Republicii Moldova până în 2014

Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită de proiect, comunitatea contribuind cu minim 15% din costul total. Comunitățile rurale au fost selectate în baza unor criterii prestabilite și în cadrul unui proces etapizat, competitiv și transparent. În fiecare raion vor fi organizate întrevederi publice de prezentare a proiectului, comunitățile rurale fiind încurajate să valorifice șansa de a instala în instituțiile publice sisteme eficiente de încălzire pe bază de paie.

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic al țării, în mare combustibili fosili, fiind asigurat din importuri.

În total, 11 școli, 10 grădinițe și un centru comunitar vor fi încălzite pe timp de iarnă cu energie produsă local.»»  Centru Maternal ,,ProFamilia“ din Căușeni

Centrul Maternal ,,ProFamilia" este o instituție organizată  pe model de tip familial, în cadrul căruia, cuplului mamă-copil aflat în dificultate i se acordă un spectru larg de servicii, de care poate beneficia aflându-se în rezidență pe o perioadă determinată. Capacitatea centrului este de 10 cupluri mamă-copil.

Centrul cu sediul în Căușeni a fost creat în cadrul proiectului ,,Oportunități mai bune pentru tineri și femei" finanțat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și implementat de către Asociația Psihologilor Tighina.

Misiunea Centrului Maternal este de a dezvolta și implementa servicii și programe sociale care să contribuie la menținerea copiilor în familiile lor biologice, acolo unde este posibil. Astfel se încearcă neglijarea, instituționalizarea și abandonul, creând astfel condiții de siguranță atât copilului cât și mamei lui.

Obiectivele generale ale Centrului Maternal

 Printre obiectivele generale ale Centrului Maternal se numără sprijinirea cuplului mamă-copil în vederea reducerii factorilor de risc, abuz și neglijare a copilului; menținerea copiilor în familiile lor biologice și dezvoltarea abilităților practice ale mamei pentru o viață independentă , minimalizând astfel riscul de abandon a copilului; promovarea drepturilor mamei și copilului de a beneficia de servicii sociale complexe; dezvoltarea și implementarea programelor care să vizeze menținerea unității familiale  și educația paternală. Grupurile țintă care pot beneficia de serviciile acordate de Centrul Maternal cuprind următoarele categorii: Mame cu copii nou născuți cu risc de abandon(mame singure, minore, mame care provin fin familii marginalizate, sărace) în care copilul nu depășește vârsta de 3 ani. Mame cu copii care temporar nu au locuință sau se confruntă cu mari problem financiare. Gravidele aflate în ultimul trimestru al sarcinii. Cuplurile mamă-copil abuzate/neglijate, traficate, traumate care au nevoie de protecție specializată și suport în vederea reintegrării familiale și sociale.

Sprijin pentru mamele aflate în impas și un exemplu pentru o întreagă regiune

Centrul Maternal  ,,ProFamilia" din Căușeni oferă consiliere psihologică , socială și juridică, informații despre legislație, planificare familială, educație pentru sănătate, creșterea și îngrijirea copilului, întreținere profesională; suport material, emoțional, soluții alternative pentru depășirea situației de criză, privind viitorul copilului; identificarea și accesarea resurselor comunitare. Centrul vine să copleteze capitolul asistență  socială, atât de deficitar în Republica Moldova.

Într-o țară cu spor natural negativ și cu un grad de abandon al copiilor, atât de ridicat, astfel de centre sunt indispensabile.  Determinarea de a avea un astfel de Centru, în Căușeni,  ar trebui să devină un exemplu pentru  întreagă țară.

Centrul maternal din Căușeni oferă asistență juridică, psihologică și socială cuplurilor mamă-copil aflate în dificultate.»»  Casa de Cultură din Feștelița—o perlă a Regiunii de Sud

Casa de cultură din Feștelița nu poate fi trecută cu vederea nici de un trecător, nici de un reprezentant al Autorităților Publice Locale din țară, nici de fiecare din noi. Este un exemplu inestimabil și un model de rezistență, de curaj și insistență, de afecțiune și grijă pentru tot ce avem ca moștenire și neglijăm cel mai mult.

Traversată de la un capăt la altul, localitate cu localitate, Regiunea de Sud poate oferi un spectru larg de obiective combinate cu specificul pitoresc al zonei și cu îndeletnicirile oamenilor. Partea de nord-est a Regiunii prezintă prin localitatea Feștelița un exemplu de rezistență în fața crizei și de ingeniozitate. În urma implementării proiectului transfrontalier din fonduri europene ,,Activități culturale transfrontaliere - premisă a cooperării multilaterale durabile" localitatea poate ușor constitui un Centru cultural internațional oferind spațiu și potențial în promovarea culturii neamului moldovenesc.


          Protagonistul ideii a fost chiar primarul de Feștelița, Nicolae Tudoreanu care a găsit astfel o soluție la problemele identificate.

         Proiectul contribuie  la îmbunătățirea  infrastructurii culturale, regionale, asigurarea continuității tradițiilor populare comune moștenite, dezvoltarea culturală durabilă în comunitățile locale din R. Moldova și România, promovarea valorilor cultural istorice comune și sabilirea unor relații de cooperare culturală subregională transfrontalieră  durabilă între locuitorii comunităților din R.Moldova și România.  Astfel în realizarea obiectivelor propuse proiectul a prevăzut:

  • Crearea a două festivaluri internaționale
  • Reabiliatrea Casei de Cultură din Feștelița
  • Creșterea cu 40 de % a numărului participanților în colectivele artistice
  • Trei colective artistice dotate cu instrumente și costume naționale
  • Cel puțin 7 locuri de muncă nou create
  • Instruirea managerilor de colective artistice în domeniul managementului activităților culturale
  • Promovarea activităților culturale și deschidearea spre noi colaborări intercomunitare

    

     Beneficiarii direcți ai proiectului sunt colectivele care activează în incinta Casei de Cultură din Feștelița, cele din întreg raionul Ștefan Vodă și orașul Tighina, Ansambluri folclorice din Vaslui și Botoșani, România.

 Vizita efectuată de ADR Sud în Feștelița vine să completeze punctele prevăzute în Planu anual de lucru cu privire la identificarea și multiplicarea istoriilor de succes din Regiunea de Sud. Proiectul implementat la Feștelița anulează stereotipuri și prejudecăți și dă o lecție de management Autorităților Publice Locale din întreaga țară. 

Bugetul total al proiectului este de 318,0 mii Euro, bani acordați prin programul de vecinătate Uniunea Europeană -Republica Moldova.

 


»»  Raionul Leova beneficiază de un proiect finanțat de BERD

Șase raioane din Moldova vor beneficia de finanțare pentru renovarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare dintre care două raioane sunt din Regiunea de Sud a țării - Leova și Ceadîr Lunga. Proiectul de modernizare a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare din Republica Moldova va fi susținut financiar cu 30 milioane euro, dintre care 10 milioane vor fi acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), 10 milioane de  Banca Europeană de Investiții și 10 milioane vor fi acordate din partea Facilității de investiții pentru vecinătate a Uniunii Europene.  

În Republica Moldova doar 45 la sută din populație are acces la surse sigure de apă potabilă, fîntânile reprezentând sursa principală în regiunile rurale ale țării. Împrumutul BERD va fi oferit întreprinderilor Apă-Canal din cele șase localități angajate să implementeze reforme printre care și Leova. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru modernizarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în aceste orașe, precum și extinderea acestor sisteme către localitățile din împrejurimi aproximativ 40 la număr.  

Acest proiect va introduce relații contractuale între companiile Apă-Canal și autoritățile locale prin intermediul unor acorduri de prestare a serviciilor și va ajuta la descentralizarea serviciului public.

Termenul de rambursare a împrumutului acordat de BERD este de 15 ani, cu o perioadă de grație de 3 ani, iar creditul BEI va fi oferit pentru 25 de ani și o perioadă de grație de 5 ani.


 

 


»»  Drumul de acces Dimitrova - Acui - drum spre viitor

Dezvoltarea  regională este un domeniu relativ nou pentru societatea noastră, dar în același timp foarte necesar.Datorită priorităților existente în dezvoltarea regională -astăzi populația din zonele defavorizate ale Republicii Moldova beneficiază  de drumuri de acces  construite și reparate, apeducte , edificii sociale renovate.

Locuitorii  comunelor Cîietu și Dimitrova din r-l Cantemir,  s-au confruntat cu problema deplasării spre centrul raional din cauza că lipsea un drum practicabil spre oraș.În acest context erau  nevoiți să facă o ocolire de circa 70 km pentru a ajunge la destinație și să achite 80 lei pentru o călătorie.

Încă din anul 1997 a existat un proiect de construcție a acestui drum,  dar care s-a realizat o data cu implementarea proiectelor de dezvoltare regională.Proiectul"Construcția Drumului de acces Dimitrova -Acui" a fost lansat în anul 2012, costul său fiind de 15306,7mii lei,  bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

  

La data de 28 iunie curent, a avut loc recepția  finală a lucrărilor de construcție la drumul de acces Dimitrova -Acui.La eveniment au fost prezenți  dl Marcel Răducan- ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, dl Valerian Bînzaru, director al Direcției Generale de Dezvoltare Regională, dna Maria Culeșov, director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.

"De astăzi pentru  locuitorii satelor Cîietu, Dimitrova și Acui din raionul Cantemir este asigurat accesul spre centrul raional. Cu siguranță problema deplasării locuitorilor se va ameliora, prin circulația zilnică a unei rute, prin reducerea riscurilor accidentelor rutiere pe timp de ploaie, inclusiv cheltuielile pentru drum vor fi mai mici" a comunicat Ministrul Marcel Răducan în cadrul ceremoniei de recepție finală.

   

Dna Maria Culeșov, director al ADR Sud a specificat că" acesta este un drum mult- așteptat, dar și meritat de toți cei care de acum vor beneficia de el".

Primarul comunei Cîietu, directorul gimnaziului, localnicii au venit  cu sincere mulțămiri și toată recunoștința față de toți cei care i-au ajutat să realizeze  acest vis, devenit realitate.Elevele absolvente ale gimnaziului din com. Cîietu au declarat că acest drum este un drum al viitorului lor, care le va aduce mai multe oportunități.Directorul gimnaziului a mulțămit domnului ministru Marcel  Răducan, d-nei Maria Culeșov  pentru faptul că elevii vor merge la concursuri, competiții raionale sau regionale  fără ca să fie împiedicați de vremea rea sau drumul impracticabil.

   

Delegația ministerială a inspectat  porțiunea  de 4,6 km și  cum au fost executate lucrările  de  construcție a podețelor tubulare și dreptunghiulare.În rezultat, a  fost semnat actul de recepție finală de către membrii comisiei .  Reiterăm,  că proiectul "Drum de acces Dimitrova -Acui" a fost lansat în anul 2012, lucrările s-au desfășurat pe parcursul a unui an,  costul fiind de 15306,7 mii lei- sumă alocată din Fondul  Național de Dezvoltare Regională.

 

 


»»  Centrul pentru Tineret și Sport „Căușeni„ - de la proiect regional - la realizare națională

Lansarea Centrului  pentru  Tineret  și Sport "Căușeni"  a avut loc vineri ,22 noiembrie 2013. La eveniment au fost invitați oficiali, ambasadori, conducători ai federațiilor sportive din R. Moldova, reprezentanți ai comunității sportive și băștinași.

Prezent la eveniment, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, a reiterat că Centrul pentru Tineret și Sport este cea mai mare realizare a structurilor de resort din Republica Moldova, în ultimii 20 de ani. „Avem deja o experiență de succes care ne va permite într - un viitor previzibil să reușim lansarea unor instituții similare și în regiunile de centru și de nord din țară".

 La rîndul său, și directorul ADR Sud , Maria Culeșov și-a exprimat mîndria pentru faptul că echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud, a contribuit la edificarea acestui complex, o construcție unică la acest moment, în țară.  Această realizare  fost apreciată și de ministrul Tineretului și Sportului, Octavian Bodișteanu, mai mulți sportivi de performanță ce au dus faima R. Moldova la diferite competiții de nivel mondial, care au donat colegilor de la Căușeni echipament sportiv și  alte accesorii necesare.
Președintele raionului Căușeni, Ion Ciontoloi, a menționat că ideea de a deschide un asemenea centru a venit de la mai mulți antrenori, care ulterior a fost susținută la diferite niveluri, transformându-se dintr-un proiect regional într-o mare realizare națională: „Ușile centrului de la Căușeni sunt deschise pentru toți doritorii de a practica sportul, însă localul va face față și unor competiții sportive atât republicane, cât și internaționale".

                  

Centrul pentru Tineret și Sport din Căușeni va găzdui competiții raionale, regionale și republicane și își propune să educe sportivi de performanță pentru loturile naționale. Potențialii beneficiari ai proiectului sunt circa 50 mii locuitori ai orașului Căușeni și localităților învecinate din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Centrul dispune de 5 săli pentru luptele greco-romane, artele marțiale, gimnastică și tenis. Sala principală cu 300 locuri este destinată jocurilor de echipă, inclusiv futsal. Pe lângă aceasta, complexul dispune de sală de forță, piscină, saună și sală de fitness. Campionii Republicii Moldova la diferite genuri de sport spun că în sfîrșit vor avea posibilitatea să-și invite adversarii la noi, pentru că așa săli au întîlnit doar peste hotare.

Construcția Complexului Sportiv de la Căușeni a început din temelie în decembrie 2010, fiind finanțată  din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Consiliul Raional Căușeni.

                

 

 


»»  Istorie de succes: Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (Ștefan Vodă)

A bătut la zeci de uși,  a parcurs sute de km, a negociat, a solicitat și până la final a obținut ceia ce și-a dorit cel mai mult pentru  comunitatea pe care o administrează.  Primarul localității Carahasani, Ștefan Vodă - Vladislav Cociu a efectuat un pas important pentru viitorul  acesteia prin implementarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (Ștefan Vodă)"

"Îndată ce a fost creată Agenția de Dezvoltare Regională Sud, instituție responsabilă de implementarea în teritoriu a politicii de dezvoltare regională,  am fost invitat la sediul Agenției și am fost informat despre obiectivele și prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud și despre procedura de aplicare a proiectelor la Fondul Național de Dezvoltare Regională. Tot atunci am cunoscut angajații ADR Sud, care mi-au inspirat încredere în aplicarea cererii de finanțare în cadrul apelului de propuneri de proiecte la FNDR lansat de MDRC și m-au asigurat de susținere. Mi-am dorit extraordinar de mult ca în s. Carahasani să fie creată o infrastructură rutieră viabilă. Reabilitarea unei porțiuni de drum de 3,18 km urma să aibă un impact esențial asupra dezvoltării economice nu doar a localității noastre, dar și  asupra întregii zone a regiunii de sud-est a R Moldova ".

 Acest drum a fost renovat preponderent din sursele FNDR din care au fost alocați peste 13 mln. lei. Cu suportul considerabil al angajaților ADR,  cu implicarea Consiliului raional Ștefan Vodă, a primăriei s. Antonești și a primăriei s. Caplani, toți trei parteneri în cadrul proiectului, s-a reușit implementarea proiectului.  

 

"Până când s-a obținut finanțarea din FNDR, am efectuat proiectul tehnic, pentru care Consiliul Raional Ștefan Vodă a contribuit cu 180 000 lei, apoi s-a elaborat nota conceptuală care desigur ca a suferit mai multe modificări. Aici vreau sa subliniez rolul ADR Sud care ne-a oferit recomandări de îmbunătățire a  cererii de finanțare. Când am văzut proiectul aprobat prin Hotărâre de Guvern  în Documentul Unic de Program, am zis că nu în zadar am parcurs atâtea drumuri!. Acum pot să afirm cu siguranță - da, obiectivele au fost atinse! "

De infrastructura rutieră reabilitată în cadrul acestui proiect beneficiază nu doar locuitorii satelor Antonești, Carahasani și Caplani, dar și agenții economici din această zonă: fabrica de vin Carahasani-Vin, ferma de producere a laptelui, SRL Carahasani - Agro - unul dintre cei mai mari agenții economici din Regiunea Sud,  precum și participanții la piața agricolă din această regiune. În Carahasani exista un centru de artizanat care are ca scop dezvoltarea și promovarea valorilor naționale și o dată în 2 are loc ani festivalul internațional Ecofolc, la care participă diverse colective din RM și de peste hotarele țării. În acest sens o infrastructură rutieră bună asigură dezvoltarea și promovarea regiunii în întregime.

 

Pentru locuitorii satului Carahasani avantajul principal al implementării proiectului  îl constituie drumul renovat. Localitatea a devenit mai atractivă nu doar pentru turiști ci și pentru agenți economici din regiune. În Carahasani activează producători de cereale, producători struguri de viță de vie, specifică acestei zone, bazine acvatice. De asemenea sunt producători de lactate, crescători specializați de porcine, ovine. Recent s-a început afacerea cu brichete și construcția frigiderelor. Iar un drum nou înseamnă mai multe oportunități, astfel se dezvoltă economia și agroturismul. Aș dori neapărat să colaborez din nou cu ADR Sud, deja pe alte proiecte - am planuri, perspective, sper să fie și posibilități " .