Prima   -  Parteneri

Parteneri

»»  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum şi alte instituții şi organizații internaționale.

GIZ susține procesele complexe de reforme şi schimbări în ţările în curs de dezvoltare şi cele aflate în tranziție. Toate activitățile GIZ sunt orientate spre îmbunătăţirea durabilă a condițiilor de trai şi a perspectivelor oamenilor.

Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei şi Guvernul Republicii Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un şir de proiecte importante de dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de tranziție de la o economie planificată la cea de piață. Accesați aici informație despre proiectele în derulare ale GIZ în Republica Moldova.


Despre proiect Faza II

Obiectivul General al Proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale prin intermediul a 4 Domenii de Intervenție.

I domeniu de intervenţie: Consultanță și suport în promovarea și implementarea politicii  de dezvoltare regională acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor interne și externe existente.

Al II-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea coordonării și monitorizării strategiilor de dezvoltare regională acordă sprijin atât Consiliilor de  Dezvoltare regională, cât și grupurilor de lucru în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată.  Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.

Al III-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională are ca scop prefecționarea capacităților de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare  Regională în următoarele domenii:

 • Dezvoltarea participativă a strategiilor;
 • Planificare integrat;
 • Dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Al IV-lea domeniu de intervenție: Instituționalizarea modulelor de instruire și  a măsurilor de dezvoltare a capacităților urmărește să amplifice „bunele practici" ale modulelor de formare elaborate anterior pentru sporirea capacităților în prestarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.

Beneficiarii finali:

Populația localităților selectate din cele patru regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Partenerii instituționali:

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
 • Consiliile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia);
 • Agenţiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).

Alți parteneri:

 • Cancelaria de Stat;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • APL-urile de nivelul 1 (primării) și APL-urile de nivelul 2 (administrațiile raionale);
 • Agenția de Eficiență Energetică
 • Congresul Autorităților Locale din Moldova;
 • Academia de Administrare Publică;
 • Camera de Comerț și Industrie
 • Asociația Moldova Apă-Canal;
 • Sectorul ONG.

Perioada de implementare a fazei a 2-a a proiectului:

Ianuarie 2016 - Decembrie 2018

Bugetul proiectului:

 • Bugetul total al proiectului pentru faza a 2-a este de 14 616 762 euro pentru perioada 2016-2018.

Finanțatorii proiectului MSPL faza a 2-a sunt:

 1. Guvernul Germaniei (3 700 000 euro)
 2. Departamentul Federal pentru Afaceri Externe al Elveției, care acționează prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova (3 190 372 euro)
 3. Comisia Europeană (321 107 euro)
 4. Guvernul României (205 283 euro)
 5. Guvernul Suediei (35 000 000 SEK)
 6. Delegația Uniunii Europene (3 500 000 euro)
 • Bugetul Suportului German pentru Investiții - 2,2 milioane euro (Guvernul Germaniei)

MSPL (faza II): Planul Operațional al Proiectului (2016-2018)

 

 


»»  EPTISA

Eptisa este o companie internațională care activează în domeniul ingineriei, arhitecturii și tehnologiei informației. Eptisa implementează proiecte complexe în domeniul transporturilor, apei și mediului, construcțiilor, energiei și industriei și folosește cunoștințele tehnologice, creativitatea, inovarea precum și cele mai recente tehnologii pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Încă de la înfiintare, Eptisa a cooperat cu structurile administrației publice și cu operatorii din sectorul public, în vederea dezvoltării economice și modernizării tehnologice a țării, devenind una dintre cele mai importante companii din Spania în domeniul ingineriei, arhitecturii, sănătății și tehnologiei informației.

Eptisa și-a început dezvoltarea internațională în anul 1966, în prezent consolidându-și prezența în peste 30 de țări.

În cei peste 50 de ani de activitate, Eptisa a încorporat diverse companii, extinzându-și continuu oferta de servicii, ceea ce i-a permis o abordare inovatoare și multidisciplinară pentru a oferi clienților săi soluțiile cele mai potrivite.

Eptisa își consolidează prezența pe piața locală din Republica Moldova prin derularea celui de-al treilea proiect câștigat, care va avea ca obiectiv dezvoltarea utilităților de apă.

Contractul cu un buget de 933.000 Euro a demarat în luna mai 2011, urmând a se finaliza în mai 2013. Eptisa va furniza servicii de consultanță pentru întărire instituțională și supervizarea lucrărilor de construcție din cadrul Programului de Dezvoltare a Utilităților de Apă din Moldova.

Scopul proiectului este de a asista Unitatea de Management a Proiectului și Unitățile de Implementare a Proiectului de la nivel local, în derularea activităților de monitorizare și implementare a proiectului și de a oferi asistență UIP pe tot parcursul procesului de achiziții publice.

De asemenea, Eptisa va îndeplini rolul "Inginerului", conform Condițiilor de Contract FIDIC, în vederea supervizării a 6 contracte de lucrări din regiunile: Florești, Soroca, Orhei, Ceadîr-Lunga, Hîncești și Leova, vizând o populație de peste 210.000 locuitori, având ca obiectiv reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din regiune.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud  implementează în Consorțiu ghidat de Eptisa proiectul ,,Eficientizarea Managementului Deșeurilor Menejere Solide în RDS". Obiectivul general al proiectului este  Îmbunătățirea calității mediului ambiant și a sănătății populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului Deșeurilor Menajere Solide.

 

 

 

 


»»  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, non-profit, creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM). ODIMM are menirea de a dezvolta un dialog constructiv cu mediul antreprenorial din sectorul IMM pe tot parcursul implementării ideilor de afaceri, de la inițiere și dezvoltare, până la transformarea acestora în istorii de succes. .

Misiunea ODIMM

De a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM.

 Funcțiile ODIMM

- Elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM;

- Administrarea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor(FGC);

- Acordarea serviciilor de consultanta si instruire a managerilor si angajatilor IMM;

- Crearea si dezvoltarea unei retele de Incubatoare de Afaceri in Moldova;

- Sustinerea formarii de clustere si retele inovative;

- Sustinerea dezvoltarii asociatilor si institutilor de suport in afaceri;

- Cooperarea cu organizatii nationale si internationale similare.

 

 

 


»»  Asociația Oamenilor de Afeceri din Moldova

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este o asociație obștească, neguvernamentală, non-profit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale, în contextul valorilor și standardelor Uniunii Europene. 

Din altă perspectivă, AOAM este un promotor al programelor și proiectelor de dezvoltare orientate către impulsionarea mediului de afaceri, aplicabile atît la nivelul companiilor private, cât și la nivelul economiei naționale.

Totodată, AOAM  este un nucleu de consolidare și promovare a valorilor împărtășite de membrii săi, ce țin de principiile fundamentale ale economiei de piață, libera concurență, guvernare economică transparentă, gestionarea eficientă a sectorului privat și public aplicând principiile procesului decizional eficient în scopul obținerii prosperității naționale.


Care sunt obiectivele AOAM 

Obiectivele majore ale AOAM  se focusează pe trei direcţii principale:

 • Optimizarea cadrului normativ care vizează mediul de afaceri;
 • Promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare și atragerea investițiilor străine;
 • Susținerea business-ului mic și mijlociu și construirea unui cadru de afaceri și investițional eficient.

În scopul realizării acestor obiective AOAM  se focusează asupra următoarelor domenii primordiale:

·   Promovarea inițiativelor legislative 

·   Atragerea investițiilor străine ca factor primordial de creștere economică durabilă 

·   Sporirea capacității profesionale ale administratorilor de afaceri 

·   Facilitarea și dezvoltarea mediului de afaceri intern